Debat| Zin en onzin van marktwerking

28 woe
Datum
28 augustus 2019
Vanaf
20:30
tot
22:30
Adres
De Balie, Amsterdam

Op woensdag 28 augustus zal in De Balie de debatavond Zin en onzin van marktwerking plaatsvinden.

Tijdens deze avond onderzoeken we de geschiedenis van het marktdenken in Nederland. Uitgangspunt daarbij is dat onze huidige vormen van marktwerking niet zozeer geënt zijn op een ‘natuurlijke’ markt, maar op een marktgericht besturingsmodel dat een lange geschiedenis kent. Vragen hierbij zijn: waar komt ons geloof in de markt vandaan, waarom is het marktmechanisme vanaf de jaren negentig met zoveel enthousiasme binnen de overheid toegepast, en hoe moeten we de aanzwellende kritiek op ‘het neoliberalisme’ vandaag de dag begrijpen?

Om hier een antwoord op te vinden zullen we de avond beginnen met een lezing van Ewald Engelen (UvA) over het neoliberalisme en de oorsprong van de marktpolitiek in Nederland. Vervolgens zullen Sander Heijne (De Correspondent), Mirjam de Rijk (De Groene Amsterdammer)  en Tineke Netelenbos (PvdA) hierop reageren en met elkaar, en het publiek, in discussie gaan. De avond wordt geleid door Ido de Haan (UU).

De debatavond vindt plaats in De Balie en begint om 20.00. Meer informatie over het programma en een verwijzing naar de kaartverkoop is te vinden op: De Balie: ‘Zin en onzin van marktwerking’.

Daarnaast is het ook mogelijk om het aansluitende congres over de geschiedenis van het Nederlands neoliberalisme op 29 en 30 augustus bij te wonen. Zowel de publieksavond als het congres worden georganiseerd vanuit het onderzoeksproject Market Makers. Meer informatie over het congres en het onderzoeksproject is te vinden op: neoliberalisme.nl.                                                                                

 

 

© KNHG 2024 Website: Code Clear