De stad als vaderland. Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat

22 vrij
Datum
22 november 2019
Vanaf
17:00
tot
18:00
Adres
Spui25 Amsterdam

Onderdeel van de reeks Proost op de wetenschap

De negentiende eeuw was een nationalistische eeuw. Met kunst, literatuur en architectuur verheerlijkten nationalisten het vaderlandse verleden. De talloze standbeelden voor nationale helden zijn inmiddels de stille getuigen van dit tijdperk. Maar werd deze geestdrift ook gewaardeerd in de steden in de Nederlandse en Belgische randgebieden? Met name bewoners van provinciesteden waren namelijk vaak diep ontevreden over het vermeende verlies van lokale identiteit en autonomie binnen de natiestaat.

Vandaag presenteert Tymen Peverelli zijn boek De stad als vaderland. Dit boek beschrijft de gemengde gevoelens van bewoners van Brugge, Leeuwarden en Maastricht over de natiestaat. Ongemak over de eigen tijd versterkte bij hen de nostalgie naar de grootse geschiedenis van de eigen stad. Daarom ontdekten ze stoffige archieven, schreven romans over lokale historische helden, organiseerden uitbundige historische festiviteiten en promootten tot ver in het buitenland hun lokale erfgoed. Het verleden van de provinciesteden werd zo inzet van een hevige identiteitsstrijd over de plaats van de stad in de natiestaat.

Joep Leerssen, Peverelli’s promotor, zal een introductie houden.

Proost op de wetenschap

De SPUI25-programmareeks ‘Proost op de wetenschap’ geeft promovendi en onlangs gepromoveerde onderzoekers een platform om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek. Jonge wetenschappers vertellen bij SPUI25 over zijn of haar recente onderzoek.

De lezingen beginnen om 17:00 uur en duren ongeveer een half uur, waarna uitgebreid de tijd is om vragen te stellen. Tijdens de inloop en ter afsluiting verzorgt SPUI25 een kleine borrel waarmee we proosten op de onderzoeker van de week, de wetenschap en de start van het weekend.

Over de sprekers
Tymen Peverelli studeerde geschiedenis in Amsterdam en nationalismestudies in Boedapest. Voor dit boek werkte hij als promovendus en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar nationalisme en stedelijke cultuur in de negentiende eeuw.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

© KNHG 2024 Website: Code Clear