Dag in het archief: Ontdek het verhaal van je voorouders

19 zat
Datum
19 november 2022
Vanaf
11:00
tot
16:00
Adres
Eindhoven

Ontdek het verhaal van je voorouders

Dat is het motto van een dag die het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven samen met de interessegroep Stamboomonderzoek en Familiegeschiedenis van de HCC op zaterdag 19 november a.s. van 11.00-16.00 uur in het archief organiseert.

Wie zijn (familie)verleden wil uitzoeken en de daarbij gevonden gegevens op de computer wil vastleggen komt ruimschoots aan zijn trekken. Los van een ’s-middags door het archief georganiseerde lezing is er de hele dag een genealogische informatiemarkt waar doorlopend demonstraties worden gegeven van belangrijke websites en computerprogramma’s op het gebied van stamboomonderzoek, of wel genealogie. Aan de experts van een Helpdesk kunnen vragen worden gesteld hoe nu een onderzoek naar de familiegeschiedenis te beginnen of welke instanties, archieven of websites men daarvoor zou moeten bezoeken. Maar ook hoe een vastgelopen onderzoek weer kan worden opgestart. Kortom, een uitgelezen kans voor mensen die hun familiegeschiedenis willen gaan uitzoeken. Een verslavende hobby, aldus de organisatoren.

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt geeft medeorganisator HCC!genealogie demonstraties van WieWasWie en Open Archieven, dé websites waar in de vorm van geïndexeerd en vaak ook gescande aktes van geboorte, huwelijk en overlijden uit de burgerlijke stand zijn te vinden. Daarnaast presenteert zij de genealogische computerprogramma’s Ancestor Tree Manager en HuMo-gen. Ook Plaatsengids.nl wordt door hen gedemonstreerd. Op de verschillende stands zullen op verzoek presentaties worden gegeven. Aanwezige leveranciers van andere genealogische computerprogramma’s zijn: AldfaerBrother’sKeeperGensDataProPRO-GEN, voor de Apple Reunion en de vertegenwoordigers van de internationaal georiënteerde websites FamilySearch (de website van de Mormonen), Geneanet, en MyHeritage (twee organisaties waarop men eigen gegevens kan publiceren om zo een groter wereldwijd openbaar bereik te verkrijgen).

Daarnaast zijn ook aanwezig organisaties als: DNAgezochtNederlandse Kring voor Joodse Genealogie, Nederlands College Heraldiek, de PRO-GEN Gebruikersgroep en GEM Magazine (een blad voor beginnende genealogen). Tenslotte geven regionale verenigingen zoals HCC!zuidoostbrabant en NGV-Kempen en Peelland eveneens op deze dag acte de préséance.

Lezing om 14.00 uur: ‘Lieve Gijs, lieve ouders’

Uit de familiearchieven van de Brabantse adel door Klaasje Douma

De ‘Lieve Gijs’ uit de titel van deze lezing is Gijsbert de Jonge van Zwijnsbergen (1853-1929), die als elfjarig jongetje bij zijn oom en tante Van Hardenbroek logeerde en daar een aantal brieven van zijn moeder Susanne van Hardenbroek (1826-1886) ontving. Daarin informeerde zij naar zijn belevenissen en vertelde op haar beurt over de gebeurtenissen thuis.

Naast brieven van Gijs aan zijn moeder en vice versa, bespreekt Douma ook andere voorbeelden van documenten die te vinden zijn in familiearchieven. Naast deze en andere egodocumenten waarin personen iets van zichzelf blootgeven, bevatten familiearchieven vaak ook overlijdensberichten en huwelijksaankondigingen, liederen en gedichten ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis, aantekeningen en documenten in verband met zowel huwelijken als begrafenissen, en recepten en huishoudelijke aantekeningen.

Tijdens de lezing wordt er gegrasduind in een aantal familiearchieven en komen zo voorbeelden tegen van de hiervoor genoemde documenten. Met behulp daarvan schetst Douma de levensstijl en dan vooral het familieleven van adellijke families in het Noord-Brabant van de negentiende eeuw.

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Het RHCe houdt toezicht op de vorming en het beheer van archieven en informatiebeheer bij gemeenten in Metropoolregio Eindhoven. Ook andere openbare lichamen vallen onder het toezicht van het RHCe. Na twintig jaar zijn deze overheden wettelijk verplicht hun archieven over te brengen naar de archiefbewaarplaats. Het RHCe zorgt dat het materiaal voor iedereen raadpleegbaar is, nu en in de toekomst.

HCC!genealogie

HCC!genealogie in sinds 1986 een onderdeel van de HCC, de grootste computerclub in de Benelux. Het is een levendige groep die geïnteresseerden adviseert over methoden en mogelijkheden van onderzoek, van genealogische computerprogramma’s en de mogelijkheden die internet op dit gebied te bieden heeft. Daarnaast voorziet zij de archiefwereld van adviezen en suggesties op basis van wat haar leden ervaren bij het zoeken naar voorouders via digitaal beschikbare bestanden inclusief de websites van de archieven. Ook met historische-, geschiedkundige verenigingen en erfgoedgroepen wordt contact onderhouden. HCC!genealogie biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. De leden steunen en stimuleren elkaar in hun onderzoek.

Daarnaast exploiteert zij de website www.genealogie.hcc.nl/

Locatie, datum en tijd:
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven.
Zaterdag 19 november van 11.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden voor de lezing om 14.00 uur is gewenst, via het contactformulier op www.rhc-eindhoven.nl. Website: HCC!genealogiedag in RHCe Eindhoven

© KNHG 2024 Website: Code Clear