Congres – Kennis en cultuur in Dordrecht: Isaac Beeckman (1588-1637)

18 do
Datum
18 april 2024
Vanaf
10:00
tot
17:00
Adres
Dordrecht

Toen de Franse filosoof René Descartes in 1628 naar Dordrecht reisde, kwam hij niet voor de geleerde predikant Balthasar Lydius of de bekende staatsman Jacob Cats. Hij kwam voor de rector van de Latijnse School, Isaac Beeckman (1588-1637), grondlegger van een nieuwe natuurfilosofie op mechanistische grondslag. Hij beschikte op het dak van zijn huis over een meteorologisch en astronomisch observatorium, het eerste in de Republiek, ouder dan dat van de Leidse universiteit. In het onderzoek naar deze vernieuwende figuur is zijn laatste, Dordtse levensperiode relatief onderbelicht gebleven. Klaas van Berkel (RUG), Fokko Jan Dijksterhuis (Stevin Centre VU) en Fred van Lieburg (HDC) organiseren een tweedaags congres over de rol van Beeckman in de kenniscultuur in Dordrecht rond 1630.

Het congres wordt namens de Isaac Beeckman Stichting georganiseerd door Klaas van Berkel (Rijksuniversiteit Groningen), Fokko Jan Dijksterhuis (Stevin Centre, VU) en Fred van Lieburg (HDC Centre for Religious History, VU).

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar: hdc@vu.nl. Wilt u bij deze aanmelding aangeven op welke dagen u van plan bent te komen? Ter bestrijding van de onkosten vragen wij een bijdrage van € 15,00. U kunt dit bedrag overmaken naar de Stichting ter ondersteuning van het HDC: IBAN NL86 INGB 0001168001.

Klik hier voor meer informatie.

© KNHG 2024 Website: Code Clear