Colloquium Levensfilosofie ‘Filosofie en Tijd II. Vernieuwing en actualisering’

9 vrij
Datum
9 december 2022
Vanaf
13:30
tot
17:00
Adres
Leiden

Filosofie en Tijd II, vernieuwing en actualisering

Een eerste minisymposium over filosofie en tijd vond plaats op vrijdag 28 januari van dit jaar. Ivo Bles wijdde ons toen in Aristoteles’ doordenking van het fenomeen tijd in en Victor Gijsbers gaf een overzicht van debatten over tijd in de huidige analytische wijsbegeerte. Omdat algemeen de behoefte werd gevoeld aan een verdieping, sluiten we het jaar 2022 af met een vervolg op dit thema. Ivo Bles zal de draad met de eerste bijeenkomst aantrekken, waarna Timo Slootweg zal spreken over het tijdsbegrip van Søren Kierkegaard en Henk van der Waal ons zal inleiden in een unieke eigen visie op de tijd. Kierkegaards begrip is existentieel en religieus van aard, dat van Van der Waal kosmisch en poëtisch-mystiek. Enigmatisch heet het bij Kierkegaard in Het begrip angst: ‘Het ogenblik is dat dubbelzinnige, waarin de tijd en de eeuwigheid elkaar raken, en daarmee is het begrip tijdelijkheid gegeven, waar de tijd aanhoudend de eeuwigheid afweert en de eeuwigheid aanhoudend de tijd doordringt. Pas nu krijgt de gememoreerde indeling zijn betekenis: heden, verleden, toekomst.’ In zijn dichtbundel Door alle honderd harten wit te kalken duidt Henk van der Waal niet minder raadselachtig ‘het wellen van de tijd’ als het ‘stil minnende’, dat zich ‘in je zwarte driehoek’ hoopt te vestigen, opdat de bevrijde gebeurtenis je ten langen leste mag doen verzuchten: ‘dat broedt je/dat blaakt je/dat bloeit je de tijd’.

Programma

13:30-14:00 Ivo Bles: De tijd – een inleiding
14:00-15:00 Timo Slootweg: Over tijd en geschiedenis bij Kierkegaard
15:00-15:30 Pauze
15:30-16:30 Henk van der Waal: Het actualiseren van de tijd
16:30-17:00 Plenaire gedachtewisseling

Het Colloquium Levensfilosofie

Het Colloquium Levensfilosofie organiseert minisymposia over filosofisch en maatschappelijk relevante thema’s, waarbij de dialoog over de ethische, existentiële en spirituele aspecten van deze thema’s voorop staat. Het is een laagdrempelig platform voor studenten, docenten en belangstellenden van buiten de universiteit, en vormt een brug tussen de academische filosofie en de samenleving. Martine Berenpas MA, Ivo Bles MA, André van Delft MA, prof. em. dr. Hans Gerding, dr. Timo Slootweg, dr. Gerard Visser, drs. Barbara Zwaan MA.

Toegang: gratis, aanmelden is niet nodig

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82312700650?pwd=S3JDOXJHUlZha1RiaEN6RGJSbkR3QT09

Wij stellen er u graag van in kennis dat er bij Boom een herdruk verschijnt van Gerard Vissers proefschrift over Nietzsche en Heidegger uit 1987. In de brochure staat de herdruk aangekondigd voor september 2022, maar het wordt begin januari 2023.

Namens het Colloquium Levensfilosofie,
met vriendelijke groeten,
Hans Gerding
https://levensfilosofie.nu

© KNHG 2024 Website: Code Clear