Collegereeks (Universiteit Leiden) -| ‘Archeologie en geschiedenis van het Heilige Land’

21 vrij
Datum
21 mei 2021
Vanaf
11:00
tot
12:45
Adres
Online

De Oude Egyptenaren, Assyriërs, Babyloniërs, Grieken, Romeinen en Byzantijnen – ze waren er allemaal. Sommigen noemden het Canaän, anderen Judea, anderen weer Palestina. In de 19de eeuw ontstond een enorme interesse in het verleden en de archeologie van het Heilige Land. De Romantiek maakte plaats voor een geordende wetenschappelijke benadering die materiele cultuur als een bron van kennis ging beschouwen.

Op elke plek in Israël tonen archeologische opgravingen het rijke verleden van dat land. Het goede klimaat trok mensen al vanaf de prehistorie en de strategische ligging maakte het land aantrekkelijk voor handel. De vele invloeden door de eeuwen heen zijn goed zichtbaar in de materiële cultuur van haar bewoners. Golven van migratie en militaire expedities tekenden de geschiedenis en sociale ontwikkelingen die dat land tot het Heilige Land maakte voor de drie grote monotheistische religies.

In deze collegereeks worden de belangrijkste periodes en vondsten uit de archeologie van de Zuidelijke Levant en het land Israël in het bijzonder besproken.

Opzet van de colleges

  • Introductie naar de archeologie van Israël. Het begin: van prehistorie tot het land Canaän
  • Bijbelse archeologie, de controverse rondom de koninkrijken van David en Salomo en het latere koninkrijk
  • De Hellenistische periode, Macabeërs en Herodes de Grote
  • De Romeinse tijd en de Joodse opstanden
  • Constantijn, het Christendom en de bloei van de kerk
  • In de tijd van Byzantium: Synagogen, Kerken en de komst van de Islam

Data, tijden, locatie

6 vrijdagen
21, 28 mei; 4, 11, 18, 25 juni 2021
11.00-12.45 uur
Thuis via Zoom

Meer informatie en kosten

© KNHG 2023 Website: Code Clear