CGM-workshop: Voor en door migranten? Recente tendensen in onderzoek naar migratiegeschiedenis in Nederland en Vlaanderen

22 ma
Datum
22 mei 2023
Vanaf
13:00
tot
17:00
Adres
Gent

22 mei 2023
Amsab-ISG, Gent
Gratis toegang – registreren via inschrijvingsformulier

Welke rol spelen mensen met een migratieachtergrond in onderzoek naar de migratiegeschiedenis van de Lage Landen? En welke effecten hebben verworven onderzoeksinzichten op hun identiteit en hun rol in de samenleving? Op maandag 22 mei 2023 organiseert het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) een workshop over dit vraagstuk in het Amsab-ISG te Gent. We geven enkele jonge onderzoekers de gelegenheid om hun lopend onderzoek voor te stellen. Naast presentaties is er ook ruimte voor vragen en discussie. Zo willen we een dynamisch debat starten over recente tendensen in migratie-onderzoek in Nederland en Vlaanderen.

We sluiten deze leerrijke workshop af met een gezellige borrel en een postersessie met posterpresentaties van masterstudenten en andere lopende onderzoeksprojecten. Het wordt ongetwijfeld een razend interessante namiddag.

Organisatie

  • Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM): Sinds de stichting in 1997 richt het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) zich op activiteiten omtrent historisch onderzoek naar migranten in de Nederlandstalige Lage Landen. Door verschillende onderzoeks- en documentatiecentra samen te brengen, wil het CGM het gezamenlijke verzamelen van bronnen en het werven van fondsen stimuleren. Verder bundelt het Centrum recente wetenschappelijke inzichten over migratiegeschiedenis in Nederland en Vlaanderen om die vervolgens te verspreiden onder een breed publiek. Dat gebeurt onder andere via onze website https://vijfeeuwenmigratie.nl. Het CGM organiseert ook toegankelijke tentoonstellingen, debatten en publicaties. Daarover kunt u meer lezen op onze nieuwspagina.
  • Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis: Amsab is het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Wij bewaren, ontsluiten, onderzoeken en valoriseren de historische strijd om Brood en om Rozen, voor materiële lotsverbetering en een betere levenskwaliteit. Een strijd die is uitgekristalliseerd op diverse thema’s en in vele organisatievormen. Een strijd tegen steeds nieuwe vormen van ongelijkheid. Wij onderzoeken welke strategieën ontwikkeld werden en worden door gemeenschappen die het meest onder deze ongelijkheid lijden. We ontwikkelen methodieken om die vaak verborgen geschiedenissen te verzamelen, en zo de historische evolutie ervan in kaart te brengen. We delen dit erfgoed met iedereen die er waarde aan hecht en zetten het in voor nieuwe creaties en gemeenschapsvorming. Wij doen dit in samenwerking met erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers en professionele partners in binnen- en buitenland.

Programma

  • 13.00 – Koffie en onthaal
  • 13.30 – Welkomstwoord en voorstelling CGM
  • 13.45 – Presentaties
  • 14.45 – Discussie
  • 15.15 – Koffiepauze
  • 15.30 – Presentaties
  • 16.30 – Discussie
  • 17.00 – Receptie met postersessie
© KNHG 2024 Website: Code Clear