Breukelen in brand! Rampjaar 1672-1673

22 zat
Datum
22 oktober 2022
Vanaf
15:00
tot
18:00
Adres
Breukelen

Op zaterdagmiddag 22 oktober a.s. vindt in het kader van het Rampjaar 1672-1673 vanaf 15.00 uur een bijzondere bijeenkomst plaats in de Pieterskerk in Breukelen. De Historische Kring Breukelen, het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en stichting Vrienden van de Pieterskerk hebben een programma samengesteld dat bestaat uit lezingen, een kleine expositie en 17de-eeuwse muziek. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding bij een buitenplaats. Er is voor de rondleidingen beperkt plaats, deelname gaat via loting.

Tijdens de bijeenkomst ‘Breukelen in brand! Rampjaar 1672-1673’ op zaterdag 22 oktober vertellen historicus/ senior collectiebeheerder van het regionaal archief RHCVV Wouter van Dijk en auteur Daan Wolfert van het boek ‘Een ramp voor de Vechtstreek 1672-1673’ over de gebeurtenissen in Breukelen tijdens het Rampjaar. De bijeenkomst krijgt een 17e-eeuws gouden randje door de muzikale bijdrage van het Apollo Ensemble. Zij begeleiden de lezing met muziekstukken uit de tijd van 1672. Ook zal een kleine expositie over het Rampjaar van het regionaal archief RHCVV te zien zijn. Deelnemers die interesse hebben kunnen voorafgaand aan het programma deelnemen aan één van de unieke rondleidingen op de buitenplaatsen Gunterstein, Nyenrode en Oudaen. Hiervoor zijn beperkt plaatsen beschikbaar, aanmelden is daarom nodig en toewijzing geschiedt op basis van loting.

Het Rampjaar 1672-1673

Dit jaar is het precies 350 jaar geleden dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van vier kanten werd aangevallen door de Fransen, Engelsen en de bisschoppen van Keulen en Münster. Het jaar 1672 is de geschiedenisboeken ingegaan als het Rampjaar, want het betekende het einde van de welvarende zeventiende eeuw voor de Republiek. De Franse soldaten verbleven lange tijd in de Vechtstreek en maakten zich schuldig aan plundering en geweld. In de loop van 1673 maakten ze het dorp Breukelen zelfs met de grond gelijk. Meer dan 150 gezinnen en dorpelingen raakten hierdoor dakloos en ook de kastelen en buitenplaatsen werden vernietigd. Alleen kasteel Oudaen en de Pieterskerk bleven staan.

Het aanmelden voor de rondleiding kan tot uiterlijk 13 oktober a.s. door het invullen van het formulier op de website. Aanmelden voor de lezingenmiddag graag uiterlijk vrijdag 21 oktober via www.rhcvechtenvenen.nl/activiteiten. Belangrijk is hierbij aan te geven of en welke buitenplaats u wilt bezoeken. Vanwege het beperkte aantal plaatsen vragen wij u ook om een tweede en een derde voorkeur. Op 14 oktober worden op basis van loting de plaatsen verdeeld. Dezelfde dag wordt een e-mail met definitieve inschrijving gestuurd en daarbij de aanvangstijd van de rondleiding. Per aanmelding kunnen maximaal twee personen worden aangemeld.

Subsidie

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Stichtse Vecht, het SBB Fonds, het Prins Bernard Cultuurfonds en de stichting SoCuBel.

© KNHG 2024 Website: Code Clear