Bouwmeesters, zedenmeesters: Geschiedbeoefening in Nederland in de negentiende eeuw

9 di
Datum
9 april 2019
Vanaf
17:00
tot
18:30
Adres

SPUI25, Amsterdam

In samenwerking met Uitgeverij Vantilt

Evenement

In de negentiende eeuw stond geschiedenis in hoog aanzien. Talloze geschiedbeoefenaars togen aan het werk om zo veel mogelijk historische kennis te vergaren en in te zetten tot nut van de natie, de regio of zelfs de eigen familie. In dit programma kijken we naar deze wortels van onze huidige geschiedbeoefening.

Pieter Huistra volgt de bezigheden van de grondleggers van onze huidige geschiedbeoefening in zijn boek Bouwmeesters, zedenmeesters op de voet: in kelders en op zolders als zij oude documenten zoeken, op akkers en in het veld als zij oude scherven vinden, maar ook in de collegezaal waar zij karakter bij hun studenten proberen aan te kweken. En zelfs in het strijdperk, waar ze hun eigen eer en die van historische figuren verdedigen. In dit programma kijken wij naar deze negentiende eeuw met haar onstilbare honger naar nationale, regionale en lokale geschiedenis, met ambities om die geschiedenis in te zetten voor hogere doelen en met het verlangen om in direct contact te treden met het verleden.

Over de sprekers

Pieter Huistra is universitair docent theorie van de geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Eerder was hij werkzaam aan de Leuvense universiteit als promovendus en postdoctoraal onderzoeker. Hij publiceerde over de wetenschapsgeschiedenis in breedste zin, reikend van de geesteswetenschappen tot de natuur- en biomedische geschiedenis.

Joep Leerssen is hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij staat internationaal bekend als een van de grootste autoriteiten op het gebied van de culturele geschiedenis van nationalisme. Voor zijn werk ontving hij in 2008 de Spinoza-prijs.

Susan Legêne is historicus en sinds februari 2008 hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Legêne publiceerde tal van lezingen en artikelen, onder meer op het raakvlak van (koloniale) geschiedenis en museologie. Legêne is voorzitter van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.

Moderatie: Inger Schaap.

 

Aanmelden kan hier.

© KNHG 2023 Website: Code Clear