Boekpresentatie: The Knowledge Culture of the Netherlandish Rhetoricians

2 vrij
Datum
2 maart 2018
Vanaf
15:00
tot
17:00
Adres

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Special issue Renaissance Studies 32.1 (2018)
Onder redactie van Arjan van Dixhoorn, Samuel Mareel en Bart Ramakers
Met bijdragen van Ruben Buys, Arjan van Dixhoorn, Alisa van de Haar, Samuel Mareel, Bart Ramakers, Didi van Trijp en Jeroen Vandommele

In de drie decennia sinds de publicatie van De sneeuwpoppen van 1511 (1988) van Herman Pleij hebben onderzoekers steeds meer relaties blootgelegd tussen de rederijkerscultuur en de vroegmoderne kenniswereld. Dat betreft relaties met de wereld van de ideeën en de volkstalige filosofie, de meer technische artesliteratuur en de beeldcultuur, maar ook met de wereld van kennispraktijken. Die relaties zijn gaandeweg verder gepreciseerd en zullen de komende jaren ongetwijfeld onderwerp van nog meer onderzoek worden. De rederijkers kunnen namelijk steeds meer gesitueerd worden in het centrum van de volkstalige kenniswereld zoals die zich tussen de vijftiende en de zeventiende eeuw ontwikkelde. Dit themanummer bouwt verder op de inzichten van de afgelopen dertig jaar en gaat dieper in op deelaspecten van de kenniscultuur van de rederijkers.

Tijdens een Nederlandstalig symposium geven drie collega’s een korte reflectie op de inhoud van het nummer. Aan het eind worden de eerste exemplaren aangeboden aan Herman Pleij en Hilde de Ridder-Symoens.

Programma

15:00-15:15: Welkom door Jeroen Vandommele (Koninklijke Bibliotheek) en introductie van het themanummer door Arjan van Dixhoorn (University College Roosevelt / Universiteit Utrecht)

15:15-16:00: Drie korte reflecties op de inhoud van het themanummer door:

-Yvonne Bleyerveld (RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) Katell Lavéant (Franse Taal en Cultuur, Universiteit Utrecht)

-Dirk van Miert (Cultuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht)

Moderator: Samuel Mareel (Museum Hof van Busleyden, Mechelen / Universiteit Gent)

16:00: Aanbieding eerste exemplaren door Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen) aan Herman Pleij en Hilde de Ridder-Symoens

16:30-18:00: Receptie in de Foyer

Wanneer: vrijdag 2 maart 2018

Waar: vergaderzaal B (Visboek), Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Aanmelding: www.kb.nl/aanmeldformulier-boekpresentatie-rederijkerscultuur.

© KNHG 2023 Website: Code Clear