Bijeenkomst Vrienden van De Witt| Lobbying in de Vroegmoderne Republiek

16 zat
Datum
16 november 2019
Vanaf
13:00
tot
18:00
Adres
Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle.

Datum: Zaterdag 16 november 2019 van 13:30 – 18:00 uur
Plaats: Nieuwe Buitensociëteit aan het Stationsplein 1 te Zwolle.

Het programma ziet er als volgt uit:
13:00 – 13:30 uur Inloop
13:30 – 14:15 uur Lobbying : evenwicht tussen staatsbelang en eigenbelang. Spreker: Paul Knevel (auteur van Het Haags Bureau)
14:15 – 15:00 uur Lobbying : hoe ging dat in de 17e eeuw in zijn werk? Spreker: Walter Annard (hoofd Public Affairs Rabobank)
15.00 – 15:30 uur Theepauze
15:30 – 17:15 uur Stadsrondleiding Zwolle
17:15 – 18:00 uur Afsluitende borrel

Aanmelding via e-mail: registratie@vriendenvandewitt.nl, met gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten (€10,00 voor Vrienden en studenten; €15,00 voor overige geïnteresseerden) op rekening : NL36RABO0141870346 t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht onder vermelding van ‘ bijeenkomst Zwolle’.

N.B. na afloop bestaat er gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijk etentje in restaurant Humphreys, Melkmarkt 47 te Zwolle. Hiervoor is aparte aanmelding noodzakelijk.

© KNHG 2023 Website: Code Clear