Atria’s Winterschool – College #2 Joop Schippers

1 do
Datum
1 maart 2018
Vanaf
20:00
Periode
20e eeuw
21e eeuw
Adres

Atria, Vijzelstraat 20, Amsterdam

Leer meer over het emancipatiebeleid in Nederland tijdens de vijf colleges van de Winter School bij Atria! Met Anneke van Doorne-Huiskes, Renée Römkens, Joop Schippers, Antia Wiersma en Petra de Vries. 

Wanneer konden vrouwen zonder toestemming van hun echtgenoot een (was)machine aanschaffen? En in welk jaar kon je als vrouw in Nederland abortus laten uitvoeren zonder daarvoor vervolgd te worden? Het feminisme en de vrouwenbeweging worden beschouwd als een van de meest succesvolle sociale bewegingen van de 20e en 21e eeuw. Maar wat hebben die successen opgeleverd? En wat staat er nog op de emancipatoire agenda?

Vijf colleges van Atria’s Winterschool

De vijf colleges van Atria’s Winterschool nemen je mee door het Nederlandse emancipatiebeleid in de 20ste en 21ste eeuw. De actualiteit vormt telkens het referentiekader. Waar blijft bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke minister president?

De ‘eerste feministische golf’ is het startpunt. Daarna word je via de jaren vijftig en zestig, de invloedrijke ’tweede feministische golf’ én de laatste decennia van de vorige eeuw, meegevoerd naar de politieke stand van zaken op het gebied van emancipatiebeleid nu. Tijdens deze Winter School vergaar je essentiële kennis voor de belangrijkste gesprekken in de samenleving van vandaag.

College #1 
25 januari ’18 – Anneke van Doorne-Huiskes

In dit college gaat socioloog Anneke van Doorne-Huiskes in op het politieke emancipatieklimaat in vanaf eind 19e eeuw tot de jaren 70 van de 20e eeuw. Als startpunt de eerste feministische golf. De kiesrechtstrijd ontwikkelde zich tot een vrouwenstrijd, het pessarium werd geïntroduceerd en steeds meer vrouwen gingen studeren.

College #2
​1 maart ’18 – Joop Schippers

In dit college zal Joop Schippers aandacht besteden aan de ‘opkomst’ en ‘ondergang’ van de zogeheten ‘national machinery’ van het emancipatiebeleid in Nederland, gedurende de periode 1975-heden. Hij staat stil bij het functioneren van de verschillende bij het emancipatiebeleid betrokken (bewinds)personen en instellingen, zoals de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, de Emancipatieraad en de Visitatiecommissie Emancipatie. Ook gaat hij in op het principe en het succes (of gebrek daaraan) van gendermainstreaming, de speerpunten van het emancipatiebeleid door de jaren heen en de uitdagingen voor de toekomst.
Ticket: €10,- (regulier) of €7,50 (student).
Ticket kopen

14 maart: Winterschool college #3
Antia Wiersma (Historicus en directeur van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap) gaat in op het Nederlandse emancipatiebeleid ten opzichte van de rest van de wereld; een internationale blik.
Ticket kopen

22 maart: Winterschool college #4 door Petra de Vries
Meer info volgt.
Ticket kopen

5 april: Winterschool college #5
Hoogleraar Renée Römkens gaat in op het beleid tegen gendergerelateerd geweld.

Het boek Van privéproblemen tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland vormt dit jaar het uitgangspunt van de collegereeks (Atria schreef mee aan dit boek). Wil je voorbereid bij de colleges aanwezig zijn? Bestel het boek dan nu op bol.com. Of koop het tijdens een van de colleges.

Tickets: €10,- (regulier) of €7,50 (student)
Strippenkaart alle colleges: €42,50 (regulier) of €30,- (student)

© KNHG 2024 Website: Code Clear