6e Nationale Geschiedenisonderwijs (online) Congres

13 di
Datum
13 april 2021
Vanaf
21:00
tot
21:00
Adres
Online

Tussen 13 en 28 april organiseert de VGN in samenwerking met de geschiedenisafdeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam een serie digitale nascholingsworkshops over de thematiek ‘Wie zijn wij en wie waren zij? Identiteit en identificatie in het geschiedenisonderwijs’. Kijk nu snel wat het programma is en welke sprekers u graag wildt horen!

Deze nascholingsworkshops komen overeen met de workshops en lezingen voor het congres dat gepland was op 13 maart 2020 maar vanwege corona niet kon doorgaan.

Sinds een aantal jaar staat de Nederlandse nationale identiteit weer volop in de publieke en wetenschappelijke belangstelling. De voornaamste aanleiding daarvoor is te vinden in brede maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering, individualisering en Europeanisering. De discussie over de Nederlandse identiteit wordt echter op het scherpst van de snede gevoerd in de context van de snelle ontwikkeling van Nederland tot een multiculturele samenleving.

De ‘globalisering binnen de grenzen van Nederland’ is de aanleiding voor ‘identiteitsvragen’, die ook tijdens dit congres aan de orde zullen komen. De centrale vraag is: wiens geschiedenis is herkenbaar in het Nederlandse geschiedenisonderwijs? En hóe verloopt dat identificatieproces?

Door in het verleden te stappen kunnen we het heden vaak beter begrijpen. Deze identiteit ligt ook niet voor altijd vast, maar kent – net als de beschrijving van de geschiedenis – een ontwikkeling. Identiteit en identificatie raken het geschiedenisonderwijs in de kern. In de huidige globaliserende samenleving eisen individuen en groepen hun identiteit, maar ook zeker hun erkenning op. Herinneringen, het verleden en de samenleving hebben invloed op identiteitsvorming.

Praktisch
In zes workshops en twee lezingen voor geschiedenisdocenten wordt deze thematiek vanuit verschillende perspectieven benaderd en worden concrete aanbevelingen gedaan voor in de lespraktijk.

Wanneer?       Tussen 13 en 28 april (20.00 uur tot 21.00 uur)
Wat en wie?    Kijk hier voor het programma
Kosten?          Deelname kost €7,50 per webinar of €40,- voor toegang tot alle webinars. Heeft u zich eerder opgegeven voor het congres van 2020, dan mag u gratis deelnemen.

Inschrijven kan via onze website! Voor vragen kunt u mailen naar Ton van der Schans.

© KNHG 2023 Website: Code Clear