Conclusies van de Global Summit over Diamond Open Access

In oktober 2023 vond de Global Summit on Diamond Open Access plaats in Mexico, waaraan meer dan 700 onderzoekers, universiteiten, uitgeverijen etc. van over de hele wereld deelnamen.

Diverse uitgebreide en inzichtelijke discussies hebben geleid tot een voorstel om de samenwerking binnen de Diamond Open Access-sector op mondiaal niveau te versterken. Hieruit is het document Conclusions and Way Forward voortgekomen.

De auteurs schrijven: ‘Knowledge is our most valuable asset and a public good that must be shared widely to ensure the sustainability of our planet and future. The digital revolution provides unprecedented means to spread scientific results and ideas around the world in an instant, to the benefit of all.’ 

Lees het gehele document via de rechterkolom op deze webpagina of in ons Dossier Open Science.

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear