Nieuwe KNHG-bestuursleden stellen zich voor: Jan Hein Furnée

Op de algemene ledenvergadering van het KNHG in juni 2023 werden twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Zij stellen zich graag aan u voor op onze website. Deze keer is het woord aan Jan Hein Furnée, die zitting neemt in het bestuur als portefeuillehouder Congressen.

Jan Hein Furnée

‘Toen ik in de jaren 1990 Geschiedenis studeerde was het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap een zeer eerbiedwaardig, maar in mijn beleving weinig energiek genootschap. Terwijl ik al vroeg trouw abonnee was van de BMGN, stonden de formele jaarvergaderingen en andere activiteiten van het KNHG behoorlijk ver van me af. Achteraf gezien is dat eigenlijk best verwonderlijk, omdat ik juist in die jaren gefascineerd raakte door de negentiende-eeuwse genootschapscultuur, die het KNHG (opgericht 1845) nog enigszins in leven leek te houden.

Sinds een jaar of vijftien heb ik met toenemende bewondering gezien hoe het KNHG de deuren heeft opengegooid en zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Als verbinder van historici, voor alle professionals werkzaam in verschillende historische werelden. Als belangenbehartiger van historici, ook op de arbeidsmarkt. En als belangenbehartiger van het vak, zeker ook in actuele maatschappelijke discussies. Met de website Historici.nl, de Historicidagen, Jong KNHG, de congressen, en zoveel meer is het KNHG een echt verwelkomende ontmoetingsplaats en ankerpunt voor heel historisch Nederland geworden. De laatste maanden ben ik erg onder de indruk van de openhartige ervaringen en de gevoelens van herkenning die het Dossier Eerste Generatiestudenten overal in het land teweegbrengt.

Het is een grote eer dat ik nu mijn collega Inger Leemans mag opvolgen als bestuurslid en portefeuillehouder Congressen. Na het inspirerende voorjaarscongres – ruikt u het nog? – staan er al enkele nieuwe initiatieven in de steigers waar ik komende tijd met collega’s graag op voortbouw. Voor de periode daarna moet het brainstormen nog beginnen: altijd iets om naar uit te kijken!’

Prof. dr. Jan Hein Furnée is hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in de geschiedenis van stedelijke vrijetijdscultuur, consumptiecultuur en sociale verhoudingen in vooral de negentiende eeuw. Meer weten? Bekijk zijn website.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear