Brief: Loslaten toetsing wereldoriëntatie leidt tot verschraling (KNHG, VGN, NIBI, KNAG)

Op 23 oktober verstuurde Tim Huijgen (KNHG-bestuurslid onderwijs) in samenwerking VGN, KNAG, NIBI en enkele hoogleraren vakdidactiek een brief naar de vaste commissie voor OC&W over het verdwijnen van de Cito-eindtoets voor wereldoriëntatie in groep 8 van het basisonderwijs.

Met de overgang van de eindtoets naar een doorstroomtoets, worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs niet meer landelijke getoetst. Als vak- en beroepsverenigingen vinden wij dit een groot gemis. Wij zijn van mening dat de kwaliteit van de wereldoriënterende vakken gebaat is bij landelijke toetsing en dat basisscholen hiervoor moeten kunnen kiezen.

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2023 Website: Code Clear