7 december 2023: Webinar ‘Bruggen bouwen: naar een verbinding tussen het basis- en voortgezet geschiedenisonderwijs’

‘Eerlijk gezegd heb ik niet de indruk dat er iets aan geschiedenis wordt gedaan op de basisschool. Of wat er aan gedaan wordt, wordt niet echt getoetst, blijft niet hangen. Alles, zowel kennis als vaardigheden, leer ik “vers” aan.’
– Geschiedenisdocent in het VO

Hoe kunnen we het primair en secundair geschiedenisonderwijs beter met elkaar verbinden? Een dringende en actuele vraag, die leeft op alle niveaus binnen het geschiedenisonderwijs. Ondanks goede initiatieven weten veel geschiedenisdocenten in het VO niet precies waaruit de geschiedenislessen op de basisschool bestaan. Andersom hebben veel PO-docenten geen idee wat hun VO-collega’s precies van leerlingen verwachten. Uitwisseling is helaas schaars.

Het KNHG en de VGN nodigen u daarom van harte uit om mee te denken over hoe we deze uitwisseling op gang kunnen brengen. Waar liggen kansen? Wat zijn beperkingen? Hoe kunnen PO en VO elkaar versterken? In twee korte lezingen worden ideeën en aanbevelingen gepresenteerd, zowel vanuit het PO als vanuit het VO. Na iedere lezing is er ruimte voor discussie.

Na afloop van het webinar bundelen we concrete ideeën en aanbevelingen in het discussiedossier Geschiedenisonderwijs en in een artikel in Kleio. Tevens bieden we de uitkomsten aan de commissie aan die zich bezighoudt met het actualiseren van de kerndoelen. In 2024 volgt een webinar over de aansluiting tussen het VO en hoger onderwijs.

Programma:
18:45-19:00 Digitale inloop
19:00-19:10 Welkom + opening door Hendrik Atze van Doezum (geschiedenisdocent van het jaar 2022)
19:10-19:30 Een blik vanuit het PO door Marjan de Groot (voormalig lerarenopleider PO en voorzitter van de VGN) & Vivianne Steegstra en Natasja Hoegee (docenten PO)
19:30-19:45 Plenaire discussie
19:45-19:55 Pauze
19:55-20:15 Een blik vanuit het VO door Laurin Thole (docent VO en lerarenopleider VO)
20:15-20:30 Plenaire discussie en afsluiting

Meld u aan door een mail te sturen naar info@knhg.nl.

 

Hendrik Atze van Doezum (geschiedenisdocent van het jaar 2022) legt in deze video uit waarom een goede verbinding tussen primair en secundair geschiedenisonderwijs zo belangrijk is:

Datum: donderdag 7 december 2023
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Voor wie? Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs, studenten, lerarenopleiders, onderzoekers, beleidsmedewerkers, historici en overige belangstellenden.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear