Nieuwe KNHG-bestuursleden stellen zich voor: Celeste van Veenen

Op de algemene ledenvergadering van het KNHG in juni 2023 werden twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Zij stellen zich graag aan u voor op onze website. Deze keer is het woord aan Celeste van Veenen, die namens Jong KNHG zitting neemt in het bestuur.

Celeste van Veenen

‘Het is niet altijd makkelijk voor jonge historici om hun weg naar de grote wereld van de gevestigde historici te vinden. Ikzelf als student was nogal onder de indruk van al die mensen die zoveel onderzocht en geschreven hadden. Mogelijk is een oorzaak daarvan dat ook ik eerste generatiestudent ben, net als zoveel anderen die voor het KNHG Dossier Eerste Generatiestudenten schreven. Die blogs zijn voor mij ontzettend herkenbaar en ik vermoed voor nog veel meer jonge historici. Daarin herken ik dé belangrijkste taak voor het Jong KNHG: bruggen slaan tussen zij die net beginnen en zij die al (veel) ervaring en kennis over te dragen hebben. Onze bestuurs-appgroep heet niet voor niks ‘Bruggenbouwers’. En dat is overigens iets wat het Jong KNHG altijd heeft gedaan, immers ben ik zelf zo bij het bestuur terechtgekomen. De openheid van zowel de gevestigde als de jonge historici van het KNHG vond ik kenmerkend en nu iets om trots op te zijn. Wij, als Jong KNHG, herkennen een missie voor onszelf om allerlei historici met elkaar in contact te brengen zodat kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden (met een nadruk op uitwisselen, want zoiets zien we niet als éénrichtingsverkeer). Daarbij gaat het ook om jonge historici onderling met elkaar in contact brengen, want wat is er leuker dan omgaan met andere vakidioten?

Toch heeft bruggen bouwen voor mij nu een meervoudige betekenis gekregen. Ik zet me nu tevens graag in om historici en docenten dichter bij elkaar te brengen. Voor docenten in het hoger en voortgezet onderwijs is geschiedenis vaak volledig hun vak, maar voor de docenten die ik opleid op de pabo is dat meestal niet zo. Deze leerkrachten specialiseren zich als ware duizendpoten in allerlei vakken tegelijk en doen hun best om die losse vakken zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Zij leggen de basis waarop in het voortgezet onderwijs verder gebouwd kan worden en daarna in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Ik zie het daarom als een kans dat ik enige invloed mag hebben op hoe die po-docenten zich gaan ontwikkelen en hoe het primair geschiedenisonderwijs zich als geheel ontwikkelt. Want daar, in die basisschoolklassen, zitten de beroepshistorici van de toekomst.

In praktische zin zal ik me (blijven) inzetten als belangenbehartiger van de jongerentak van de vereniging binnen het KNHG-bestuur, door te zorgen voor korte lijnen tussen beide besturen. Daarnaast hoop ik natuurlijk mijn persoonlijke expertise en ervaringen te kunnen inzetten binnen het KNHG. Dat begin is al gemaakt met een bescheiden bijdrage aan een webinar-opzet over de toekomst van ons geschiedenisonderwijs, in samenwerking met Tim Huijgen (KNHG) en Marjan de Groot-Reuvekamp (namens VGN). Dat webinar zal plaatsvinden op donderdagavond 7 december, maar meer informatie hierover volgt spoedig. In elk geval hoop ik zoveel mogelijk historici, docenten en aanstormend talent te mogen blijven ontmoeten tijdens onze KNHG en Jong KNHG evenementen!’

Celeste van Veenen is cultuurhistoricus en werkt als docent geschiedenis (didactiek en vakinhoud) aan Hogeschool Saxion in Deventer. Daar werkt ze voltijd aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs om docenten klaar te stomen voor het primair onderwijs. Dit naast haar functies als voorzitter van het Jong KNHG en vertegenwoordiger in het KNHG-bestuur.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear