6 oktober: Symposium ‘De politieke restauratie’. Nieuwe perspectieven op het vroege Koninkrijk der Nederlanden (1813-1848)

Het Nederlandse restauratietijdvak staat in de geschiedschrijving bekend als een periode van verzoening, depolitisering en burgerlijke onverschilligheid. Het is tijd om dit beeld eens flink op te schudden. Hiertoe bent u (na aanmelding) van harte welkom bij dit symposium, dat samenhangt met diverse onderzoeksprojecten die in de loop van dit jaar hun vruchten zullen afwerpen.

Deelname aan het symposium is gratis, maar aanmelding is verplicht. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Joris Oddens (joris.oddens@huc.knaw.nl). Geef bij uw aanmelding ook aan of u gebruik wilt maken van de (vegetarische) lunch. De deadline voor aanmelding is 20 september. Plaatsen worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen en vol is vol.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 6 oktober 2023 in de Nina van Leerzaal in het Allard Pierson te Amsterdam

Bekijk het programma hier

Dit symposium hangt samen met de verschijning van diverse publicaties. Hou die alvast in de gaten:

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met het KNHG en is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Staatsman Thorbecke – KNAW (Joris Oddens en Inger Leemans, Huygens Instituut) en NWO Aspasia (Maartje Janse, Instituut voor Geschiedenis, Universiteit Leiden).

Één opmerking for 6 oktober: Symposium ‘De politieke restauratie’. Nieuwe perspectieven op het vroege Koninkrijk der Nederlanden (1813-1848)

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear