Oproep voor bijdragen: Open consultatie over innovatieve output in de geesteswetenschappen

De European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA) Workgroup E-Humanities is een open consultatie gestart over de erkenning, beoordeling en evaluatie van innovatieve digitale wetenschappelijke output in de geesteswetenschappen. Het doel van deze consultatie is om feedback te verzamelen van geesteswetenschappelijke onderzoekers en instellingen, om zo aanbevelingen af te stemmen op de behoeften van het werkveld.

De consultatie staat open voor onderzoekers die werkzaam zijn binnen de geesteswetenschappen, beleidsmakers en medewerkers van publieke en private organisaties die actief zijn in het geesteswetenschappelijk domein. Gedetailleerde instructies voor het aanvullen van de consultatie zijn op deze website te vinden en de conceptversie van de aanbeveling is hier gepubliceerd.

De ALLEA Workgroup E-Humanities is in het bijzonder geïnteresseerd in bijdragen van geesteswetenschappelijke onderzoekers die lid zijn van ALLEA, en zou uw steun bij het verspreiden van deze oproep zeer op prijs stellen. De open consultatie loopt tot 26 juli 2023.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met dr. Maciej Maryl (maciej.maryl@ibl.waw.pl).

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear