KNHG Beroepsplatform – Jos van den Borne

Jos van den Borne is medewerker advisering van de Hoge Raad van Adel.

Jos van den Borne

‘Mijn naam is Jos van den Borne. Ik ben medewerker advisering van de Hoge Raad van Adel, het adviescollege van de overheid op het gebied van adeldom en heraldiek. Mijn werkzaamheden bestaan onder andere uit het opstellen van preadviezen voor vlaggen en wapens van publiekrechtelijke lichamen en emblemen van de krijgsmachtonderdelen, bestemd voor de Raadsvergaderingen. Hiervoor doe ik onderzoek in de rijke archieven en verzamelingen van de Raad. Daarnaast werk ik aan enkele digitaliseringsprojecten en ben ik webredacteur.

Al vroeg in mijn middelbareschooltijd kreeg ik belangstelling voor geschiedenis dankzij – heel klassiek – de boeiende verhalen van een van mijn geschiedenisleraren. In mijn vrije tijd was ik actief binnen een afdeling van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis en was ik stadsgids. Ik verzorgde rondleidingen in een kerk en in vestingwerken in mijn geboortestad Maastricht.

Na de middelbare school ging ik geschiedenis studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ik studeerde in 1988 af met als hoofdvak ‘Nieuwe geschiedenis’ en als bijvakken ‘Westerse paleografie en handschriftkunde’ en ‘Archiefwetenschappen’. Dat laatste bijvak volgde ik aan de Universiteit van Amsterdam.

Toen ik studeerde was het perspectief voor historici op de arbeidsmarkt bepaald niet rooskleurig. Ondanks de slechte vooruitzichten bleef ik, soms tegen beter weten in, gemotiveerd om na mijn afstuderen binnen het geschiedenisvak werk te vinden. Na enkele vergeefse pogingen om tot de Archiefschool toegelaten te worden en om promotieonderzoek te doen, overwoog ik zelfs serieus om me te laten omscholen voor een functie met meer perspectief, een die beter aansloot bij de arbeidsmarkt. Zover is het gelukkig niet gekomen.

In 1991 werd ik bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) aangenomen om een heraldische bibliografie samen te stellen. De bibliografie verscheen in 1994. Als onderzoeker en bureauredacteur bij het CBG publiceerde ik met enige regelmaat in het kwartaalblad en jaarboek over uiteenlopende geschiedenisthema’s die verband houden met genealogie en heraldiek en schreef mee aan een Teleac-cursus genealogie. Ik volgde intussen een cursus Uitgeverij.

In 2009 werd ik ambtenaar bij de secretarie van de Hoge Raad van Adel. Wat de heraldiek betreft is daarmee de cirkel rond. Alles overziend is mijn vroege wens om geschiedenis te gaan studeren en als historicus werkzaam te zijn uitgekomen. Onderzoek doen en het verwoorden van je onderzoeksresultaten in een helder betoog zijn vaardigheden die in mijn werkkring prima van pas komen; maar dat geldt eigenlijk voor iedere historicus, of je nu binnen of buiten het vakgebied werkzaam bent. Ik heb daarnaast veel profijt van de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn bijvak ‘Archiefwetenschappen’ en van de vaardigheden op het gebied van tekst- en beeldredactie.

Welke tips ik heb voor jonge historici bij het vinden van hun weg op de arbeidsmarkt? Wat voor mij heeft gewerkt is in de eerste plaats motivatie en doorzettingsvermogen. Belangrijk en inspirerend zijn ook de contacten met andere historici in verenigingsverband, op symposia en tijdens congressen. Zulke contacten kunnen zelfs het opstapje zijn voor het vinden van een baan. Kijk vooral ook breder want werkzaam zijn binnen het vak geschiedenis hoeft niet beperkt te blijven tot het onderwijs en de cultuursector. Er zijn tal van andere sectoren waar kennis van de geschiedenis nuttig en toepasbaar is.’

Wil je contact opnemen met Jos? Stuur een e-mail naar info@knhg.nl!

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear