Dossier Eerste Generatiestudenten – Tussentijdse adviezen

De afgelopen maanden heeft het KNHG met talloze eerste generatiestudenten gesproken over hun ervaringen. Tijdens deze gesprekken zijn telkens (onder andere) de volgende twee vragen voorgelegd: Welk advies zou u universiteiten en docenten willen geven in de omgang met eerste generatiestudenten?  en Heeft u nog wijze raad voor eerste generatiestudenten zelf? Al deze adviezen zijn gebundeld en worden hieronder op een rijtje gezet. Uit de antwoorden heeft het KNHG de volgende tips voor universiteiten en docenten, en voor studenten gehaald:

Adviezen voor docenten en universiteiten in de omgang met eerste generatiestudenten

• Creëer een open omgeving door tijd in te plannen waar studenten (praktische) vragen kunnen stellen.
• Creëer een online database met academische termen of basisvaardigheden.
• Besteed expliciet aandacht aan de extra stress die eerste generatiestudenten kunnen ervaren en neem hierin initiatief als docent/universiteit d.m.v. een coach of studiebegeleider waar zij aan kunnen kloppen.
• Breng het aandeel eerste generatiestudenten per geschiedenis opleiding in kaart.

Adviezen voor eerste generatiestudenten

• Ervaar het als een kracht.
• Schroom niet om vragen te stellen door aan te kloppen bij bestaande instellingen/docenten voor hulp.
• Sluit niets uit voor jezelf en volg je interesses en passies.
• Zoek de stimulans op in omgevingen die wellicht in eerste instantie vreemd aanvoelen.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear