Call for proposals – Special Issue 2025, Journal for the History of Knowledge

Het Journal for the History of Knowledge (JHoK) geeft jaarlijks een speciaal nummer uit, samengesteld door gastredacteuren, waarin één thema centraal staat. Themanummers van voorgaande jaren waren Histories of Bureaucratic Knowledge (2020), Histories of Ignorance (2021) and Situated Nature (2022). Nu wordt gevraagd naar voorstellen voor het speciale themanummer van 2025.

Voorstellen dienen het volgende te bevatten:

  • Een beschrijving van het voorgestelde thema (1500-2000 woorden) waarin de betekenis ervan voor de geschiedenis van kennis wordt benadrukt
  • Een inhoudsopgave (meestal 8-12 artikelen van 8000 woorden)
  • Samenvattingen van de artikelen
  • Twee pagina’s tellende CV’s van de aanvragers; korte biografieën van de auteurs
  • Een overzicht van het productieproces tot aan de indiening van het manuscript. Alle manuscripten moeten uiterlijk 1 mei 2024 zijn ingediend

U kunt uw voorstel sturen naar: jhokjournal@gmail.com

Deadline indienen voorstel: 1 mei 2023
Bericht van acceptatie: voor 30 juni 2023

Klik hier voor meer informatie over het indienen van voorstellen.

Over het JHoK

Het Journal for the History of Knowledge is een open access, peer-reviewed tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van kennis in de breedste zin van het woord. Dit omvat de studie van de wetenschap, maar ook van ambachtelijke en andere soorten kennis, evenals de geschiedenis van kennis die is ontwikkeld in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Bijdragen hebben betrekking op de geschiedenis van kennisconcepten, de studie van kennisvergarende praktijken, en instellingen en locaties waar kennis wordt geproduceerd, beoordeeld en gelegitimeerd.

 

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear