Nieuw KNHG-Dossier over Eerste Generatiestudenten

Het KNHG heeft een nieuw dossier aangelegd op de website, getiteld Dossier Eerste Generatiestudenten. De term ‘eerste generatiestudenten’ wordt gebruikt om mensen aan te duiden die als eerste in de familie de universitaire wereld betreden. In dit dossier lichten we de unieke ervaringen uit die deze studenten doormaken.

De reeks van bijdragen in dit dossier biedt inzicht in de verwondering die deze baanbrekers ervaren bij hun intrede tot het hoger onderwijs, als zijnde een instituut met eigen conventies. Dit dossier zoomt verder in op deze (oud-)studenten door ervaringen van verschillende generaties eerste generatiestudenten op een rijtje te zetten en daarbij ook de variëteit aan ervaringen binnen generaties te benadrukken. Het doel van het dossier is om historici – oud en jong – kansen te bieden om zich in concrete verhalen en ervaringen te herkennen, over hun eigen rol te reflecteren en ervaringen en standpunten met elkaar uit te wisselen.  In het Dossier Eerste Generatiestudenten bundelt het KNHG deze ervaringsverhalen van eerste generatiestudenten, in de vorm van interviews, blogs, en zelfgeschreven bijdragen.

Naar het dossier

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear