KNHG-Beroepsplatform – Arthur Rodenburg

Arthur Rodenburg is historisch onderzoeker bij Bombs Away B.V.

Arthur Rodenburg

‘Bombs Away is een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in het uitvoeren van vooronderzoeken (VO) naar de mogelijke aanwezigheid van uit de Tweede Wereldoorlog overgebleven ontplofbare oorlogsresten (OO). Als historicus ben ik lid van een projectteam bestaande uit onder anderen een GIS’er (GIS staat voor geografisch informatiesysteem) en een munitie-expert. Mijn voornaamste werkzaamheden bestaan uit literatuur- en archiefonderzoek, het opstellen van rapportages en het ophalen van archieven. Het doel van het onderzoek is om per project te achterhalen of er in het bewuste onderzoeksgebied oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Hierna is het zaak om de aard en de intensiviteit hiervan in kaart te brengen. Gaat het bijvoorbeeld om artilleriebeschietingen of bombardementen? En hoe intens waren deze? Welke eenheden waren erbij betrokken? Wat voor munitie werd er gebruikt?

Met behulp van relevante Nederlandse bronnen over meldingen van oorlogsschade, bomafwerpingen en munitievondsten uit bijvoorbeeld de gemeentelijke en provinciale archieven, het Nationaal Archief, NIOD of het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) krijgen we een aardig beeld of een onderzoeksgebied getroffen is (of niet). Britse archiefstukken van de Royal Airforce (RAF) zoals de Operational Record Books of War Diaries van Britse grondeenheden (van legergroep, leger, korps, divisie, brigade tot regiments of zelfs compagniesniveau ) uit The National Archives (TNA UK) en/of Amerikaanse stukken uit de National Archives and Records Administration (NARA) dragen bij aan het in kaart brengen van de eenheden en waar, welke soort en hoeveel munitie er is ingezet. Aan de hand van een locatie specifieke, gecompileerde gebeurtenissenlijst maakt de GIS’er het onderzoek compleet door relevante luchtfoto’s te analyseren op indicaties van bijvoorbeeld bomkraters, geschutinslagen, stellingen, zoals loopgraven of bunkers (e.d.). Kortom, mijn werk bestaat uit heel veel lezen over de Tweede Wereldoorlog en als een soort detective het verhaal aangaande de wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe proberen zo compleet mogelijk te maken. Welke geschiedenisfanaat wil dat nou niet?

Zelf was ik van kinds af aan bezig met oorlogsgeschiedenis. Eindeloos veel lezen, Call of Duty spelen en tot wel tien keer films en series als Saving Private Ryan en Band of Brothers opnieuw bekijken. Zelf dacht ik altijd heel goed te weten wat ik wilde worden. Als kind wilde ik archeoloog worden, later werd dat militair. Dat laatste heb ik in ieder geval kunnen realiseren door zes jaar bij de Nationale Reserve te dienen, waarvan vier jaar als pelotonscommandant. Ik had echter geen benul van het soort werk dat ik nu doe; ik wist niet van het bestaan af, totdat ik voor het eerst een vacature zag voor deze functie op Historici.nl. Ik kreeg bij aanvang van mijn studietijd in Utrecht te horen dat nog geen één à twee procent van de studenten geschiedenis na voltooiing van hun studie ook daadwerkelijk direct iets met geschiedenis (kan) gaan doen. Dat gegeven zou echter niemand hoeven weerhouden om de studie geschiedenis te gaan doen.

Het kritisch en analytisch denkvermogen is mijns inziens de belangrijkste vaardigheid die je kunt leren bij de studie geschiedenis. Wat wordt er verteld? Wie vertelt het verhaal? Hoe wordt het verteld? Iedere gebeurtenis heeft meerdere perspectieven en iedere partij heeft een eigen agenda die meeweegt wat en hoe er wel en niet verteld wordt. Het belangrijkste is dus om vanuit zo veel mogelijk beschikbare bronnen en perspectieven de feiten naar boven te halen. Wees daarnaast altijd bewust van je eigen en andermans confirmation bias en/of framing. Geschiedenis is net als data-interpretatie: je krijgt eruit wat je erin stopt en je kunt eruit halen wat je eruit wilt halen.

Probeer je eigen theorie door middel van falsificatie onderuit te halen, zoek die tegenstrijdige informatie op en maak een complete schets van de context. Gedegen kennis van de historische context is zo belangrijk; zonder die kennis kunnen gebeurtenissen gemakkelijk subject zijn aan een onwetende en/of anachronistische interpretatie. Deze kritische analysevaardigheden zijn zeer breed toepasbaar. Veel van mijn toenmalige studiegenoten zijn in (compleet) andere sectoren terechtgekomen. Met geschiedenis kan je alle kanten op. Dat kan een nadeel zijn, maar ook een enorm voordeel. Het is maar net wat je er zelf mee doet.

Als je niet goed weet waar je moet beginnen, begin gewoon ergens. Zodoende leer je vanzelf meer over de wereld. Je weet niet wat je niet weet, door gewoon te doen en ervaren kom je er vanzelf achter wat goed bij je past. Leef, geniet, zie af, verleg je grenzen, neem rust, lees, maak conversatie, help je zelf, help een ander, ervaar, maak lange wandelingen en reflecteer. Doe je ding. Solvitur ambulando.’

Wil je contact opnemen met Arthur? Mail naar info@knhg.nl!

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear