Call for proposals – CISH/ICHS Prix international de l’Histoire

Het Comité International des Sciences Historiques (CISH), de internationale organisatie van historici, zal in de herfst van 2024 de Prix international de l’Histoire uitreiken. Deze prijs wordt toegekend aan personen die bijzondere erkenning verdienen vanwege hun buitengewone bijdragen aan het historisch vakgebied door middel van hun werk, publicaties en onderwijs.

Aan deze prijs zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo kan de prijs niet postuum worden toegekend en worden persoonlijke aanvragen niet in behandeling genomen. De leden van de CISH sturen hun voorstel naar de secretaris-generaal en naar de voorzitter van de CISH. Per lid kan slechts één voorstel worden ingediend. De voorstellen moeten een verklaring bevatten waarin het werk van de genomineerde in detail wordt beschreven, om zo de juryleden te informeren. De jury bestaat uit het bestuur van CISH.

De voorstellen dienen vóór 15 september 2023 bij het kantoor van CISH ingediend te worden. De prijswinnaar wordt publiekelijk geëerd tijdens de Algemene Vergadering van CISH in Tokio in de herfst van 2024.

De voorstellen worden ingediend bij het kantoor van CISH/ICHS:

Edoardo Tortarolo
CISH/ICHS
c/o Fondazione Luigi Einaudi
via Principe Amedeo, 34
I-10123 Turijn

en/of via e-mail naar: Cish.secretary.general@gmail.com

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear