Even voorstellen… Lisa Bakhuizen van den Brink

Lisa Bakhuizen van den Brink

Ik ben Lisa en de komende maanden ben ik redactie-assistent bij BMGN – Low Countries Historical Review. Dit combineer ik met de master Stadsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Bij BMGN houd ik me vooral bezig met het samenstellen van boekrecensies. Ik help ook met de beeldredactie en het redigeren van artikelen. Met deze stage wil ik de praktijk van het vak leren, buiten de universiteit om, zodat ik me breder kan oriënteren op de mogelijkheden na mijn opleiding.

Ik heb interesse in de onderbelichte prestaties en ervaringen van vrouwen in de Lage Landen in de vroegmoderne tijd. Zo onderzocht ik voor mijn bachelorscriptie de politieke rol van echtgenotes van Bataafse bewindslieden, wat tot vervolgonderzoek heeft geleid dat later dit jaar in een tijdschrift gepubliceerd zal worden. Momenteel schrijf ik een masterscriptie over de rol van vrouwen in boekdrukkersfamilies. Naar ik hoop zal dit eveneens tot nieuwe kansen leiden.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear