Even voorstellen… Jens van Lingen

Jens van Lingen

Mijn naam is Jens van Lingen (22) en de komende maanden ben ik werkzaam als stagiair archief voor het KNHG. Tijdens deze stage zal ik een bijdrage leveren aan het behoud, beheer en de ontsluiting van het KNHG-archief. Het is aan mij de taak het deels fysieke, deels digitale werkarchief over de periode 2008 tot en met 2017 te ordenen, uit te zoeken en te beschrijven, met het doel de archieven over te brengen naar het Utrechts archief. Daarnaast heb ik een controlerende taak over de archieven van vóór 2008, die in 2015 waren ontsloten. Naast de stage volg ik momenteel ook de post-hbo-opleiding Archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.  

Na Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam gestudeerd te hebben en vervolgens ook de Master Global History en International Studies af te hebben gerond, nam mijn interesse voor geschiedenis mij naar de archiefwereld. Archivering, digitalisering en de processen hieromheen interesseren mij enorm. Hierover ben ik momenteel meer aan het leren, maar wil ik ook graag deze kennis toepassen. Het KNHG biedt de perfecte plek om naast mijn studie ook praktische ervaring op te doen. Daarnaast bieden mijn collega’s de mogelijkheid in contact te komen met mensen uit de archiefwereld, van wie ik uiteraard ook veel kan leren. 

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear