Clio Fonds-toekenningen voor Jan van der Putten en Nell Westerlaken

Jan van der Putten en Nell Westerlaken hebben beiden een toekenning van €20.000 ontvangen uit het Clio Fonds. Het fonds, dat is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, maakt historisch onderzoek op het terrein van de Nederlandse geschiedenis in brede zin mogelijk. Het KNHG wil beiden van harte feliciteren met deze mooie toekenning!

Jan van der Putten. Foto: Dominique Landau

Jan van der Putten werkte lange tijd als buitenlandcorrespondent voor diverse Nederlandse en Belgische media. Hij ontvangt het Clio Fonds Stipendium om een boek te schrijven over de hoogte- en dieptepunten van zijn correspondentschap, waarin hij diverse malen aan de dood ontsnapte. De (werk)titel van het boek is Tijd voor illusies.

 

Nell Westerlaken. Foto: Patricia Börger

Nell Westerlaken is sinds 21 jaar redacteur voor de Volkskrant en werkt voor het reiskatern van de krant. Zij ontvangt het Clio Fonds Stipendium om een boek te schrijven over vrouwelijke wereldreizigers in de negentiende eeuw. Deze vrouwen vormden de uitzondering op de mannelijke regel en wisten zo de klassieke rol waartoe zij veroordeeld waren van zich af te schudden.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear