KNHG-Beroepsplatform – Daniëlle Schalkwijk

Daniëlle Schalkwijk is programmamanager vrijwilligerswerk bij Landschap Erfgoed Utrecht

Daniëlle Schalkwijk. Foto: Juri Hiensch

‘Als programmamanager vrijwilligerswerk bij Landschap Erfgoed Utrecht ben ik eindverantwoordelijk voor de rode draad binnen de projecten van Landschap Erfgoed Utrecht: vrijwilligers en stuur ik operationeel het team vrijwilligerswerk aan. Daarnaast werk ik als projectleider op projecten waar we met vrijwilligers het beheer, behoud of herstel van (groen) erfgoed bewerkstelligen. 

Wat houdt dat dan precies in? Naast het merendeel kantoorwerk sta ik de ene keer op de Nieuwe Hollandse Waterlinie historische beplanting (landschapselementen) te inventariseren en help ik met wilgen knotten in agrarisch cultuurlandschap. Een volgende keer sta ik een training te geven op een netwerkbijeenkomst van alle Utrechtse musea. Als landschapsbeheerder en erfgoedhuis ondersteunen wij alle vrijwilligersgroepen in erfgoed en groen in de provincie Utrecht. 

Als je me tien jaar geleden had verteld dat ik op zaterdag in een knotboom zou hangen met een pistoolzaag, had ik je uitgelachen. Voor mijn masterkeuze heb ik een jaar lang een briefje op mijn muur gehad waar ik af en toe een optie wegstreepte. Uiteindelijk bleven er twee over: Publieksgeschiedenis en Holocaust- & Genocidestudies. Daar is gelukkig geen keuze tussen gemaakt, want ik heb beide afgerond. Mijn carrière is ook toeval: gesolliciteerd op een programmeringsfunctie in een museum, maar tijdens het proces gevraagd als de coördinator. Later ben ik begonnen als adviseur erfgoed & vrijwilligers en doorgestroomd naar programmamanagement. Wat het met elkaar te maken heeft? Het draait om activiteiten, meemaken, kennis delen. Erfgoed leer je door te doen. Ik leer sneller iets ter plekke van een vrijwilliger in een hoogstamfruitboomgaard dan uit een boek. 

Tijdens stages leerde ik dat ik iets praktisch wilde in plaats van iets academisch. De vaardigheden die je bij geschiedenis leert, zijn voornamelijk geënt op oorzaak-gevolg, en dat is een skill die je heel goed in projectmanagement kunt inzetten. Voor mij is het schrijven van scripties minder relevant, maar je hebt wel geleerd onderzoek te doen. Je leert vanuit verschillende visies te kijken of naar verschillende uitkomsten. Wat veroorzaakt dit en wat gebeurt er als er dat gebeurt? Die kwaliteit heb je de rest van je leven bij je – je bedenkt iets en gaat meteen bezig met het effect van je handeling. Naar mijn mening stopt de universiteit nog te vaak bij geschreven producten – ik ben juist op zoek naar het product dat je na een geschreven product oplevert en wat je er mee kunt bereiken. In de bachelor kreeg ik meermaals kritiek dat ik niet academisch genoeg schreef en was – maar ja, daar enthousiasmeer ik nu juist wel mensen mee voor erfgoed. Het merendeel van de wereld is niet academisch, en die mensen wil je toch bereiken?

Ik adviseer studenten om vooral te gaan meelopen bij bedrijven, stage- of studieopdrachten te verrichten voor kleine erfgoedinstellingen en grote commerciële bedrijven. Zeker kleine erfgoedinstellingen (die op vrijwilligers draaien 12) kunnen altijd extra handen gebruiken. Dat hoeft niet te betekenen dat je rondleidingen gaat geven, maar ook het helpen met tentoonstellingen, marketing, projectmanagement is vaak gewenst. Pas als je het hebt meegemaakt, weet je wat je ligt. Je eerste keuze hoeft daarnaast totaal niet te betekenen dat je daar blijft; groeien en veranderen is normaal. Als je in de eerste stap maar wel even verder kijkt dan de standaard “Oh, jij studeert Geschiedenis. Word je dan juf?”’

Wil je contact opnemen met Daniëlle? Stuur haar een e-mail!

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear