KNHG reageert op richtlijnen openbaarheid archieven van zorginstellingen

Recent heeft de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) richtlijnen opgesteld over de openbaarheid van archieven van zorginstellingen. Het KNHG heeft, als beroepsvereniging van historici in Nederland, een reactie gegeven op dit document.

Het KNHG realiseert zich dat waarborging van de privacy, van patiënten en hun nabestaanden als ook van medewerkers van zorginstellingen van het grootste belang is. De opgestelde richtlijnen gaan dan ook dieper in op de gevolgen van het beperken van de openbaarheid van de betreffende archieven voor de direct betrokkenen en hun nabestaanden. Daarnaast bevat het document concrete aanbevelingen voor de ontvangende archiefinstellingen. 

In de richtlijnen wordt slechts eenmaal en in algemene zin gerefereerd aan de mogelijkheid voor wetenschappelijke en/of historische onderzoekers om, als uitzondering en onder voorwaarden, toegang te verkrijgen tot deze archieven. Het KNHG pleit ervoor om sterker in de richtlijnen het belang van wetenschappelijk en historisch onderzoek op te nemen als uitzonderingsvoorwaarde voor toegang. Wij adviseren onderzoekverzoeken tot toegang altijd als uitzonderingsvoorwaarde te benoemen, temeer omdat dit soort onderzoek meestal zich niet richt op individuele gevallen maar eerder op beleidsmatige, organisatorische of institutioneel-culturele aspecten van de betreffende instellingen. 

Lees de volledige reactie

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear