Nieuw KNHG-Dossier over Open Science

Het KNHG heeft een nieuw dossier aangelegd op zijn website over open science. Open science is de term die in de wetenschappelijke wereld gebruikt wordt voor het in een vroegtijdig stadium van onderzoek al beschikbaar stellen van onderzoeksinformatie en die te delen en beschikbaar te stellen aan andere onderzoekers én geïnteresseerde (en geïnformeerde) leken. Het gaat dan niet alleen om publicaties maar ook om ruwe data(reeksen) en ontwikkelde software en code.

Het doel van open science is om de kwaliteit en de impact van wetenschappelijk onderzoek te vergroten. Open science legt bovendien de nadruk op een open academische cultuur en onderlinge samenwerking waarbij het nadrukkelijk gaat om het erkennen en waarderen van alle teamleden van een onderzoeksgroep. In het Dossier Open Science bundelt het KNHG verslagen, beleidsdocumenten, databases en repositories, onderzoek en andere relevante initiatieven op dit terrein. 

Naar het dossier

Open access
Het Dossier Open Access is met de komst van het nieuwe Dossier Open Science gearchiveerd op onze website. Het is terug te vinden in ons archief van dossiers.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear