KNHG-Beroepsplatform – Coen Brummer

Coen Brummer is manager directie Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het Ministerie van VWS

Coen Brummer

‘Ik ben manager bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS. In de praktijk betekent dit dat ik drie teams aanstuur, die zich onder meer bezighouden met de betaalbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van medische hulpmiddelen, bloedvoorziening en orgaandonatie, en de financiële vraagstukken die binnen de directie spelen. Enerzijds staan we in nauw contact met de medische wereld: zorgverleners, patiëntenorganisaties, de wetenschap en het bedrijfsleven. Anderzijds is er altijd de parlementaire werkelijkheid: we begeleiden de minister zo goed mogelijk bij debatten in de Tweede Kamer, Kamervragen, wetsbehandelingen en begrotingen.

Voor mij was deze stap naar “beleid maken” vrij nieuw. Hiervoor had ik vooral meer politieke banen. Zo was ik onder meer 4,5 jaar directeur van het wetenschappelijk bureau van D66, de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Dat ik in politiek Den Haag zou terechtkomen, lag wel voor de hand. Vraagstukken over politiek, bestuur en hoe we samenleven spreken me aan. Dat was natuurlijk ook een van de redenen om te kiezen voor een geschiedenisstudie.

Mijn collega’s moeten vaak lachen als ik wéér een historische anekdote vertel. Maar voor mij heeft het ook een serieuze kant: als samenleving heb je maar één laboratorium en dat is het verleden. Zeker in de wereld van bestuur en politiek is de geschiedenis nooit ver weg. Ik heb mijn geschiedenisachtergrond daarom altijd waardevol gevonden. Natuurlijk is “lange papers kunnen schrijven” an sich geen vaardigheid die het goed doet in de niet-geschiedeniswereld, maar de skills die je daarvoor nodig hebt, zijn juist multi-inzetbaar: je wordt analytisch sterk, je leert helder schrijven en goed argumenteren.

De aandacht voor de arbeidsmarkt kwam tijdens mijn afstuderen langzaam op gang. We hadden bijvoorbeeld een vak over de verzorgingsstaat, waarin we moesten doen alsof we een echte beleidsnota gingen schrijven. Ik vond dat toch wat te gekunsteld. Ik geloof meer in studenten al tijdens hun studie in aanraking brengen met potentiële werkplekken, bijvoorbeeld via stages of kennismakingen. Dat leert je niet alleen iets over verschillende soorten banen, maar ook over de praktijk van “het gaan werken”. Ik weet nog dat ik ‘s ochtends de trein nam op mijn eerste stagedag en werkelijk stomverbaasd constateerde dat er om 07.30 uur al heel veel mensen zijn op Utrecht Centraal. Daar moet ik nog steeds om grinniken.

Voor een leidinggevende functie op een ministerie ga je door een heel selectieproces van de Algemene Bestuursdienst. Dat is natuurlijk bedoeld om niet teveel “aan het toeval” over te laten. Maar laten we eerlijk zijn: of je in aanmerking komt voor bepaalde banen, hangt wel degelijk van het toeval af. Dat begint al met het feit in welk gezin je geboren wordt. Dat is helaas nog steeds de belangrijkste determinant van het leven dat je later zult krijgen. Alles wat je overkomt in het leven, hangt af van grote en kleine gebeurtenissen waar je geen of amper invloed op hebt. Een vrij ontnuchterende gedachte.’

Wil je contact opnemen met Coen? Stuur hem een e-mail!

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear