Jonge historicus gezocht!

Het KNHG is op zoek naar een jonge historicus (promovendus of net gepromoveerd) om toe te treden tot de op te richten werkgroep (On)ethisch hergebruik. Deze werkgroep zal zich vanaf het najaar 2022 gaan buigen over de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek naar dit onderwerp, dat in 2021/2022 is verricht in opdracht van het bestuur.

Dus ben je promovendus of net gepromoveerd én lid van het KNHG, vind je vraagstukken omtrent plagiaat en (on)ethisch hergebruik interessant en zou je actief kunnen en willen deelnemen aan een dergelijke werkgroep? Stuur dan een korte motivatie naar de secretaris van de werkgroep in oprichting, Antia Wiersma, tevens directeur van het bureau KNHG.

Deadline om te reageren is 28 augustus 2022.

Opmerkingen

© KNHG 2022 Website: Code Clear