Nieuwe KNHG-bestuursleden stellen zich voor: Vincent Robijn

Op de algemene ledenvergadering van het KNHG in november 2021 werden liefst zeven nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Zij stellen zich graag aan u voor op onze website. Deze keer is het woord aan Vincent Robijn, die verantwoordelijk is voor de portefeuille archieven.

Vincent Robijn. Fotograaf: Simon Lamme

‘In een tijd waarin de waan van de dag stevig regeert en de geschiedenis steeds vaker wordt misbruikt om politiek gelijk te halen, hebben we de historici hard nodig. Historici zijn in staat actuele maatschappelijke ontwikkelingen in historisch perspectief te plaatsen en nuances in een oververhit debat aan te brengen door feiten aan te dragen, bronnen kritisch te bevragen en meerstemmige perspectieven aan te rijken. Ik zie voor het KNHG een belangrijke taak weggelegd om historici meer positie en gezicht te geven in het maatschappelijk debat. Als nieuw bestuurslid zet ik me daar graag voor in.

Binnen het KNHG-bestuur vertegenwoordig ik de archiefsector en ben daarmee de opvolger van Marens Engelhard, de voormalig Algemeen Rijksarchivaris. Mijn ambitie als bestuurslid is om een duurzame verbinding tot stand te brengen tussen het historische werkveld en de archiefsector. Inhoudelijk zijn beide domeinen uiteraard nadrukkelijk verbonden, maar als directeur van de provinciale archiefinstelling in Overijssel merk ik dat historici en archivarissen niet altijd voldoende op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in elkaars vakgebieden. Dat geldt bijvoorbeeld omtrent de digitalisering – zijn wij als archivarissen voldoende op de hoogte van de digitaliseringsbehoeften van historici? – en gaat ook over archiefwettelijke vraagstukken, zoals de openbaarheid van informatie. Ik wil als bestuurslid proberen beide werelden wat nader tot elkaar te brengen, bijvoorbeeld door actuele discussies binnen de KVAN, de branche- en beroepsvereniging van archivarissen, binnen het KNHG-bestuur te agenderen en te onderzoeken of we elkaars congressen kunnen versterken.’

Drs. Vincent Robijn (1976) is directeur van Collectie Overijssel. Hij is opgeleid als historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen en als archivaris aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte onder meer bij het Stadsarchief Rotterdam als manager en als gemeentearchivaris in Amersfoort.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear