Vertrouwenspersoon (on)ethisch hergebruik

Uit het onderzoek naar (on)ethisch hergebruik van onderzoek en publicaties door historici kwam naar voren dat er behoefte is aan een vertrouwenspersoon. Een persoon of instantie bij wie of waar historici (jong of oud, promovendus of professor, werkzaam binnen of buiten de academie) gevallen, die hen zelf aangaan of die zij tegenkomen in hun dagelijkse praktijk, kunnen bespreken. Het KNHG, de beroepsvereniging van historici, neemt het op zich om deze functie in te vullen. Het KNHG denkt graag met u mee over oplossingsrichtingen of de wegen die bewandeld kunnen worden.

Mocht u gebruik willen maken van deze rol van het KNHG dan kunt u of een mailtje sturen aan de directeur van het bureau, Antia Wiersma, of u kunt contact zoeken met een van de bestuursleden van het KNHG. Uiteraard zal alle informatie vertrouwelijk worden behandeld.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear