Nieuwe KNHG-bestuursleden stellen zich voor: Tim Huijgen

Op de algemene ledenvergadering van het KNHG in november 2021 werden liefst zeven nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. In de komende periode stellen zij zich graag aan u voor op onze website. Deze keer is het woord aan Tim Huijgen, die verantwoordelijk is voor de portefeuille onderwijs.

Tim Huijgen

‘In tijden van polarisatie en intolerantie kunnen historici zorgen voor verbinding door te laten zien waarom mensen verschillen en wat zij gemeen hebben, zowel in het verleden als in het heden. Bovendien bevorderen historici multiperspectiviteit door verschillende perspectieven en opvattingen inzichtelijk te maken. Verder zijn er actuele uitdagingen met betrekking tot het omgaan met informatie-algoritmes en nepnieuws. Historici gebruiken en onderwijzen kritisch brononderzoek. Dit is bij uitstek het wapen dat mensen weerbaar maakt tegen nepnieuws en het vastzitten in een bubbel. Een belangrijke taak van het KNHG is en blijft uitwisseling van ideeën en kennis bevorderen van historici rondom deze belangrijke thema’s. Ik ben daarom erg trots dat ik als bestuurslid hieraan mag bijdragen. 

Binnen het bestuur richt ik mij op de portefeuille Onderwijs. Iedereen verdient betekenisvol geschiedenisonderwijs. Dit geldt voor een vijfjarige leerling op een basisschool, maar ook voor een masterstudent van 24 jaar oud. Het KNHG is een zeer belangrijk en relevant platform om het geschiedenisonderwijs te versterken. Hierin ligt ook mijn motivatie verscholen om toe te treden tot het KNHG-bestuur.

Binnen mijn bestuurstermijn wil ik graag zorgen voor meer verbinding tussen de verschillende onderwijsniveaus met als centrale vraag: hoe kunnen we iedereen zo goed mogelijk de kracht van geschiedenisonderwijs laten ervaren? Vragen die hierbij helpen zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen we zorgen voor nog betere doorlopende leerlijnen van het primair onderwijs naar het hoger onderwijs? Hoe kunnen we elkaars expertise nog beter benutten bij het ontwerpen en inrichten van curricula? Hoe kunnen we historische bronnen toegankelijk maken voor het onderwijs? Het laatste KNHG-Jaarcongres over wereldburgerschap was al een mooi voorbeeld hoe verschillende ideeën en kennis uitgewisseld kunnen worden. Dit kan verder worden versterkt door meer samen te werken bij het ontwerpen en publiceren van lesmateriaal, door kennis en ervaringen uit te wisselen en door nog meer samen te werken met verschillende instanties, zoals de Vereniging van Geschiedenisdocenten in Nederland, Stichting Leerplanontwikkeling en de educatieve afdelingen van culturele instituten.’

Dr. Tim Huijgen is universitair docent en lerarenopleider geschiedenis bij de Rijksuniversiteit Groningen. Tot de zomer van 2020 combineerde hij deze functies met een baan als geschiedenisdocent op een middelbare school. Naast bestuurslid van het KNHG is hij ook bestuurder van het Oorlogs-en Verzetscentrum Groningen (OVCG), staff member bij het Interuniversity Centre for Educational Sciences en redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Dimensies.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear