KNHG-onderzoeksrapport naar plagiaat en onethisch hergebruik onder Nederlandse historici

In de afgelopen jaren is de aandacht voor het correct waarderen en erkennen van academisch werk toegenomen. Gevallen van plagiaat, ideeëndiefstal, journalistieke misstappen, zorgen over de correcte weergave van auteurschap bij meerdere auteurs, jonge onderzoekers die hun inspanningen niet gerepresenteerd zien in de uiteindelijke resultaten, pioniers die niet worden erkend: met de voorbeelden stapelen ook de zorgen op dat de huidige regels en afspraken niet afdoende zijn. Het KNHG heeft daarom een onderzoek in 2021-2022 laten uitvoeren, om de huidige situatie en uitdagingen in kaart te brengen.

In de periode september 2021 tot en met februari 2022 hebben Sarah van der Zeijden (Universiteit Utrecht) en Willem Noordink (Rijksuniversiteit Groningen) in opdracht van het KNHG een onderzoek verricht naar (on)ethisch hergebruik, in het kader van een stage tijdens de masterstudie geschiedenis. Het onderzoek viel uiteen in een aantal met elkaar verband houdende onderdelen. Ten eerste is literatuuronderzoek verricht naar de stand van zaken op het gebied van plagiaat en hergebruik. Het tweede deel van het onderzoek betrof een aantal interviews met redacteuren, non-fictie schrijvers, uitgevers en academische historici. Ten derde is een enquête uitgezet onder alle leden van het KNHG in december 2021. Daarin zijn deze thema’s nader uitgediept.

Bent u benieuwd naar de conclusies en aanbevelingen van het rapport? Klik op de afbeelding hieronder of download het in de rechterkantlijn. 

 

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear