Even voorstellen… Rachel van Loopik

Rachel van Loopik

Hallo! Mijn naam is Rachel van Loopik, en per 1 mei loop ik parttime stage bij de afdeling communicatie van het KNHG in verband met de Historicidagen. Deze stage vindt plaats in het kader van de afronding van mijn bachelor Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar dit jaar ook de Historicidagen plaatsvinden.

Mijn interesse ligt vooral bij de gevolgen van gebeurtenissen uit de geschiedenis voor individuen. Daarbij ligt mijn focus vooral op onderbelichte partijen, zoals vrouwen en minderheden. Egodocumenten hebben daarbij naar mijn idee een grote toegevoegde waarde, omdat hierin – natuurlijk rekening houdend met de reden van schrijven, de positie van de schrijfster en het moment van schrijven – veel waardevolle informatie te vinden is. Ook vind ik het van belang om van verschillende kanten naar een historische gebeurtenis te kijken, omdat de impact van een gebeurtenis voor een groot deel afhangt van de positie van de persoon. Daarnaast vind ik het belangrijk om historische gebeurtenissen aan een groter publiek over te brengen. Ik zie in mijn stage mogelijkheden om meer te leren over de manieren waarop er via sociale media gecommuniceerd kan worden met een groter publiek.

Ik vind het werk dat het KNHG doet van grote waarde, omdat de vereniging vanuit verbinding denkt en werkt. Het nadenken over het wel of niet stellen van grenzen aan het schrijven over historische gebeurtenissen is het thema van de Historicidagen van dit jaar, en ik ben erg benieuwd hoe dit onderwerp zich gaat ontvouwen.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear