Nieuwe KNHG-bestuursleden stellen zich voor: Elise van Nederveen Meerkerk

Op de algemene ledenvergadering van het KNHG in november 2021 werden liefst zeven nieuwe KNHG-bestuursleden geïnstalleerd. In de komende periode stellen zij zich graag aan u voor op onze website. Het spits wordt afgebeten door Elise van Nederveen Meerkerk, de nieuwe penningmeester. 

Elise van Nederveen Meerkerk

‘Mijn collega van de Universiteit Utrecht, Joost Dankers, die hiervoor jarenlang als penningmeester van het KNHG heeft gediend, vroeg mij al enkele jaren geleden of ik tot het bestuur wilde toetreden. Destijds kwam het mij slecht uit, gezien andere professionele verplichtingen en persoonlijke omstandigheden. Maar omdat ik de afgelopen jaren regelmatig met veel plezier de KNHG-congressen heb bijgewoond, draag ik de club wel een warm hart toe. Toen Joost mij vorige zomer nogmaals vroeg, heb ik dus ‘ja’ gezegd. Wel moet ik eerlijk bekennen dat ik tot nu toe geen lid was… Daar gaat nu natuurlijk verandering in komen!

Ik heb de portefeuille financiën van Joost overgenomen en zal dus als penningmeester fungeren. Waarschijnlijk ben ik gevraagd omdat ik als economisch historicus redelijk met cijfers kan omgaan, haha. Wat ik al heb gezien, is dat het KNHG het financiële plaatje goed op orde heeft. Aan mij dus de dankbare taak om erop toe te zien dat dit zo blijft in de komende jaren, waar ik alle vertrouwen in heb. Het nieuwe kabinet lijkt te willen investeren in onderwijs en onderzoek, wat op zich stabiliteit voor de komende jaren zou moeten betekenen, ook voor het KNHG. Maar goed, meer in het algemeen leven we natuurlijk in onzekere tijden, met momenteel sterk stijgende energieprijzen, inflatie en geopolitieke onrust, dus het is afwachten hoe de wereldeconomie zich op korte termijn gaat ontwikkelen.

In dat bredere verband van de huidige politieke, economische, sociale en ecologische uitdagingen zie ik ook meteen de belangrijkste maatschappelijke taak voor historici. Wij kunnen, door onze unieke capaciteiten zowel bijzonderheden als patronen uit het verleden bloot te leggen en te analyseren, niet alleen verklaren waarom onze samenleving zo geworden is als ze nu is, maar mogelijk ook lessen trekken uit het verleden. Wellicht lijken die lessen niet direct toepasbaar op het heden: zo is een vaccin of medicijn tegen Covid niet uit de historische bronnen af te leiden. Maar wat we wel kunnen leren, is bijvoorbeeld hoe samenlevingen in het verleden met ziekte en onzekerheid omgingen. Uiteraard was de context geheel anders, maar op basis van het verleden zou in het heden wellicht wel beter kunnen worden nagedacht over mogelijke scenario’s voor overheidsbeleid. Mijn collega Maarten Prak heeft hier bijvoorbeeld onlangs voor de KNAW-WRR aan meegewerkt. Maar eigenlijk had dit advies al meteen in maart 2020 moeten worden geïnitieerd!

Met betrekking tot de specifieke rol van het KNHG in de samenleving en ons vakgebied denk ik dat de vereniging al heel belangrijke stappen heeft gezet. We spelen een belangrijke rol in de Nacht van de Geschiedenis en in de Historicidagen, verzorgen de website historici.nl, en het bureau is bijvoorbeeld benaderd om voor de historische televisieserie Het Verhaal van Nederland suggesties voor experts te doen. Op deze manier helpt het KNHG de enorme historische belangstelling die er in ons land voor geschiedenis bestaat beter onder de mensen te brengen en een schakel te vormen tussen historici en niet-historici. Binnen het vakgebied biedt het KNHG een belangrijk netwerk van historici uit verschillende deeldisciplines, en geven we natuurlijk de BMGN uit.

Het is mijn streven om, samen met de andere bestuursleden, en niet te vergeten de mensen van het bureau, het KNHG nog iets meer zichtbaar te maken als netwerk achter al deze belangrijke activiteiten. En ik wil natuurlijk dat we er als club aan het eind van mijn bestuursperiode minstens zo financieel gezond voorstaan als nu!’

Prof. dr. Elise van Nederveen Meerkerk is, naast KNHG-bestuurslid, hoogleraar economische en sociale geschiedenis, gespecialiseerd in de geschiedenis van arbeidsverhoudingen, met name vrouwen- en kinderarbeid. Meer weten? Bekijk haar website.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear