Even voorstellen… Floris Plak

Floris Plak

Hallo allemaal! Mijn naam is Floris Plak. Ik heb een bachelor geschiedenis en een master cultuurgeschiedenis behaald aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De komende maanden ben ik actief bij de redactie van BMGN – Low Countries Historical Review als redactie-assistent. In deze positie hoop ik mijn vaardigheden als historicus te verdiepen en verbreden. Het is een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan de internationale ontwikkeling en verspreiding van de Nederlandse en Belgische geschiedwetenschap. 

Tijdens mijn bachelor- en masterfase heb ik mij gespecialiseerd in de achttiende-eeuwse lees- en schrijfcultuur en de studie naar allerhande egodocumenten als dagboeken en reisverslagen. Zo bestudeerde ik in mijn masterscriptie de leef- en denkwereld van de Middelburgse magistraat Pieter Pous. Als zoon van een patriots bestuurder genoot hij een vooruitstrevende opvoeding in het bloeiende genootschapsleven van de late achttiende eeuw. Delen van mijn conclusies zullen later dit jaar gepubliceerd worden in Tijdschrift Zeeland. Buiten mijn academische ambities om heb ik een brede interesse in de historische drijfveren achter hedendaagse politieke en maatschappelijke kwesties. Ik raakte betrokken bij een politieke partij waar ik een jaar heb gewerkt als communicatiemedewerker. Later heb ik bijgedragen aan verschillende populaire geschiedenisprojecten waarin bewoners actief betrokken werden in het vormgeven van eigentijds erfgoed.

Ik kijk ernaar uit het KNHG te leren kennen. Met de juiste begeleiding van Tessa Lobbes en Hans Spijker voel ik mij inmiddels al helemaal thuis. Voor vragen, opmerkingen en suggesties ben ik bereikbaar per e-mail! 

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear