Oproep: inzendingen voor Elise Mathilde Essay Prijs 2022

In 2022 wordt de Elise Mathilde Essay Prijs voor de vierde keer uitgeloofd. Ditmaal voor een essay op het gebied van de Nederlandse letterkunde. De winnende inzending wordt beloond met een oorkonde en een geldbedrag van €10.000. Het overkoepelende thema is ‘De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’. De hoofdvraag luidt: wat is de rol van de schrijver in een mondiale pandemie?

De inzending mag maximaal 2000 woorden bevatten. Het winnende essay zal worden gepubliceerd op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en in het Jaarboek van de Maatschappij. Deelname staat open voor iedereen. Inzendingen kunnen tot uiterlijk 1 mei 2022 worden gestuurd naar dr. Tanja Simons, secretaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde via mnl@library.leidenuniv.nl.

Over de Elise Mathilde Essay Prijs

De Elise Mathilde Essayprijs is genoemd naar Elise Mathilde (Hilda) van Beuningen (1890-1941) die haar vermogen naliet aan de in 1935 door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds, dat sociale, culturele of ideële doelen ondersteunt. De prijs is per 1 januari 2018 ingesteld op initiatief van de Stichting in samenspraak met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Genootschap Onze Taal.

Het overkoepelende thema van de prijs is ‘De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’, waarbij beurtelings de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis centraal staan. De prijs werd in 2018 voor het eerst uitgereikt aan Fien Veldman, voor een opstel over ‘het uitgestrekte Nederlandse literaire landschap’. In 2019 ontving Thijs Bartels de prijs, voor een essay dat de vraag behandelde ‘Wat is dat, leven met je taal?’. Vorige jaar, in 2021, was de eer aan Adriaan Duiveman, voor zijn essay ‘Vloeibare grenzen’.

 

 

 

 

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear