Clio Fonds-toekenningen voor Stefan de Vries en Catharina Th. Bakker

Stefan de Vries en Catharina Th. Bakker hebben beiden een toekenning van €20.000 ontvangen uit het Clio Fonds. Het fonds, dat is ondergebracht bij het Prins Bernard Cultuurfonds, maakt historisch onderzoek op het terrein van de Nederlandse geschiedenis in brede zin mogelijk. Het KNHG wil beiden van harte feliciteren met deze mooie toekenning!

Stefan de Vries

Stefan de Vries is schrijver en journalist, en werkt onder meer als correspondent Europese zaken voor BBC Radio en BNR Nieuwsradio. De Vries ontvangt het Clio Fonds Stipendium om een boek te schrijven over de geschiedenis en toekomst van Europa, voorlopig getiteld Café Europa. Heden, verleden en toekomst van een twijfelend continent. In Café Europa vraagt De Vries zich af waarom het continent zo dominant kon worden tot aan de twintigste eeuw. Hij doet dat aan de hand van anekdotes, geschiedenis, feiten, fabels en fascinerende verhalen.

Catharina Th. Bakker. Foto: Carlo Bakker

Catharina Th. Bakker is (medisch) historica, publiciste en onderzoekster. Zij heeft diverse titels op haar naam over de geschiedenis van de gezondheidszorg. Bakker ontvangt het Clio Fonds Stipendium om een publicatie te schrijven over schrijfster Fré Dommisse (1900-1971). Dommisse was een schrijfster, die haar ervaringen als psychiatrisch patiënte tot literatuur heeft gemaakt. Ze trok het land in om aandacht te vragen voor de positie van psychiatrische patiënten. Daarnaast verdiende ze de kost met een kunsthandel en was ze lesbisch in een tijd waarin daarover in alle toonaarden werd gezwegen.

Data Clio Fonds 2022

Zelf een aanvraag doen bij het Clio Fonds? De vergader- en inleverdata in 2022 zijn de volgende:

Vergaderdata 2022 Uiterste inleverdatum:
11 maart 14 januari
10 juni 8 april
16 september 1 juli
2 december 30 september

Kijk verder op de website voor meer informatie.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear