Normaal Academisch Peil schrijft open brief aan nieuwe OCW-minister Dijkgraaf

Normaal Academisch Peil (NAP), een brede coalitie van de veertien Nederlandse Universiteiten en achttien organisaties – waaronder KNHG, heeft een open brief geschreven aan de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Robbert Dijkgraaf. In de brief, die is geschreven in aanloop naar Dijkgraafs gesprek met formateur Mark Rutte, onderschrijft NAP het grote belang van het nieuwe coalitieakkoord voor Nederland als kennisland.

Nu komt het echter aan op de uitvoering. Daarom biedt NAP de pas aangetreden minister tips om de werkdruk in het academische onderwijs drastisch en structureel te verlagen. ‘Om die werkdruk effectief aan te pakken zou u, als de nieuwe minister van OCW, ervoor moeten zorgen dat dit geld zonder omwegen terecht komt waar dit het hardst nodig is: bij de medewerkers en de studenten in het academisch onderwijs.’

Lees de hele brief

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear