22 april: Voorjaarscongres 2022 – Bloed, kruit en tranen. Betekenis en herdenking van het Rampjaar 1672

1672 wordt ook wel het Rampjaar genoemd. Volgens een Nederlands gezegde was ‘het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos’. In dit jaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen, en werden de gebroeders De Witt door een opgezweepte menigte vermoord in Den Haag.

In 2022 zal er overal in Nederland aandacht worden besteed aan de 350-jarige herdenking van het Rampjaar. Ook het KNHG zal dat doen, in samenwerking met Platform Rampjaarherdenking en de Vrienden van De Witt, door op Vrijdag 22 april zijn Voorjaarscongres te wijden aan de betekenis en herdenking van het Rampjaar 1672. Locatie is het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch.

Het ochtenddeel van dit congres zal in het teken staan van de betekenis van het Rampjaar toen en nu. Professor Maarten Prak (Universiteit Utrecht) zal de plenaire lezing verzorgen waarna aansluitend een paneldebat zal plaatsvinden. Nieuw voor een congres van het KNHG is dat er door middel van geur en de sensatie van ruiken aandacht zal worden besteed aan de geschiedenis en herdenken. Tijdens het congres zal ‘de geur van 1672’ worden onthuld.

Het middagdeel zal in het teken staan van recent (historisch) onderzoek naar ontwikkelingen gedurende het Rampjaar maar dan kunnen deelnemers ook kennis nemen van evenementen en activiteiten die in het herdenkingsjaar georganiseerd worden door middel van presentaties of workshops.

Aanmelden

LET OP: het maximumaantal inschrijvingen is inmiddels bereikt. Mensen die zich vanaf 22 februari aanmelden worden op een wachtlijst geplaatst. Mocht u zich reeds aangemeld hebben en toch verhinderd zijn: meldt u zich dan af via info@knhg.nl. Dan kan een ander in uw plaats deelnemen. 

Tarieven leden/niet-leden | KNHG-leden en leden Vrienden van De Witt: €20 | niet-leden: €35 | Sprekers €10 | studenten (geen KNHG-lid): €10 | studentleden en Jong KNHG-leden: gratis!

Het KNHG houdt zich aan de meest recente coronamaatregelen. Bij beperkingen van het maximumaantal bezoekers geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Ochtendprogramma

9.00 uur | Ontvangst en registratie
9.30 uur | Welkom en opening door Jan Kriek, directeur BHIC
9.35 uur | Welkom en algemene mededelingen door dagvoorzitter Henk te Velde
9.50 uur | Keynote Maarten Prak (UU)

10.20 uur | Korte koffiepauze

10.35 uur | Panel o.l.v. dagvoorzitter:

 • Egge Knol (Groninger Museum)
 • Marianne Eekhout (Dordrechts Museum)
 • Inger Leemans (NL-Lab/VU)
 • Jacob Knegtel (Alliantie Zuiderwaterlinie)

11.45 uur | Vragen en reactie uit zaal o.l.v. dagvoorzitter
12.15 uur | Presentatie van ‘de Geur van 1672’

12.45 uur | Lunch

Middagprogramma

Voor het middagprogramma wordt u gevraagd uit iedere ronde één onderdeel te kiezen. De inhoud van programmaonderdelen, verdeeld over beide rondes, vindt u in de rechterkantlijn.

13.30 uur | Ronde 1 deelsessies 

14.45 uur | Theepauze

15.15 uur | Ronde 2 deelsessies
16.30 uur | Plenaire afsluiting met aansluitend borrel
17.15 uur | Einde programma

13 opmerkingen for 22 april: Voorjaarscongres 2022 – Bloed, kruit en tranen. Betekenis en herdenking van het Rampjaar 1672

 • Ik wil graag deelnemen aan de informatiedag

 • geen lid

 • Ik zou een workshop kunnen geven over het Rampaar vanuit het project ‘Wat een gedonder’. Voor kinderen heb ik een creatief en interactief verhaal over de Gouden Eeuw.
  en Bommen Berend. Het is een verhaal in Roald Dahlstijl met tekeningen, afbeeldingen en muziek. De kinderen kunnen er een bijdrage aan geven d.m.v. een tekening, een poppenspel, een verhaal of muziek met een rap.

 • Ik zou een workshop kunnen geven over het Rampjaar vanuit het project ‘Wat een gedonder’ / ‘Mu gaat naar Groningen’. De hoofdrol wordt gespeeld door het draakje Mu, die Bommen Berend als een under cover journalist volgt. Voor kinderen en leerlingen heb ik een creatief en interactief verhaal geschreven over de Gouden Eeuw.
  en Bommen Berend. Het is een verhaal in Roald Dahlstijl met tekeningen, afbeeldingen en muziek. De kinderen kunnen een bijdrage leveren d.m.v. een tekening, een poppenspel, een verhaal of muziek met een rap. Uiteindelijk heeft ieder kind zijn eigen boekje.

 • aanmelding voor congres (lid van Johan de Witt Den haag

 • ik meld me graag aan voor deze dag (dus)

 • Beste Dirk Noordman,

  Veel dank voor uw interesse in het KNHG-Voorjaarscongres. U kunt zicht aanmelden via het aanmeldformulier, dat u in de lopende tekst vindt (klik op ‘Aanmelden’). In dit formulier kunt u ook aangeven welke middagsessies u zou willen volgen.

  Hartelijke groet,
  Pepijn Aarnink, Communicatie KNHG

 • Beste Wim Kratsborn,

  Veel dank voor uw interesse in het KNHG-Voorjaarscongres. Helaas is de indieningstermijn voor sessies inmiddels gesloten. U kunt zich uiteraard nog wel aanmelden voor het congres als deelnemer.

  Hartelijke groet,
  Pepijn Aarnink, Communicatie KNHG

 • Als leden van de Vrienden van de Witt wil ik en mijn echtgenote Elly van Asten deelnemen aan het Voorjaarscongres op 22-04-2022

  deelnemen aan het Voorjaarscongres 22-04-2022

 • Kunt u mij het gironummer mailen voor de betaling van het congres 1672

 • Komt er ook een livestream van het congres?

 • Beste Otto Cox,

  Dank voor uw vraag. Het congres is geheel in persoon; er komt dus geen live stream.

  Hartelijke groet, Pepijn Aarnink
  Communicatiemedewerker KNHG

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear