19 januari 2022: Nieuwjaarsborrel

Op woensdag 19 januari 2022 houdt het KNHG (onder voorbehoud) zijn nieuwjaarsborrel in Amsterdam. Hopelijk sorteert de recent door het kabinet ingestelde gedeeltelijke lockdown voldoende effect, en kan samen het glas worden geheven op een voorspoedig en bovenal gezond 2022. Schrijf de datum in uw agenda!

Opmerkingen

© KNHG 2021 Website: Code Clear