22 april: Voorjaarscongres 2022 – Bloed, kruit en tranen. Betekenis en herdenking van het Rampjaar 1672

1672 wordt ook wel het Rampjaar genoemd. Volgens een Nederlands gezegde was ‘het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos’. In dit jaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Vooral de inval door de Fransen leidde tot paniek en versterkte de binnenlandse verdeeldheid zodat het jaar ook de geschiedenis is in gegaan vanwege de moord op de gebroeders de Witt door een opgezweepte menigte in Den Haag. 

Regionaal is er (jaarlijks) aandacht voor deze historische gebeurtenis. Zo staan de Groningers bijvoorbeeld ieder jaar op 28 augustus stil bij het Gronings Ontzet. In 2022 daarentegen zal er overal in Nederland aandacht worden besteed aan de 350-jarige herdenking van het Rampjaar. Ook het KNHG zal dat doen, in samenwerking met Platform Rampjaarherdenking en de Vrienden van De Witt, door op 22 april zijn Voorjaarscongres te wijden aan de betekenis en herdenking van het Rampjaar 1672. Locatie is het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch.

Het ochtenddeel van dit congres zal in het teken staan van de betekenis van het Rampjaar toen en nu. Professor Maarten Prak (Universiteit Utrecht) zal de plenaire lezing verzorgen waarna aansluitend een paneldebat zal plaatsvinden. Nieuw voor een congres van het KNHG is dat er door middel van geur en de sensatie van ruiken aandacht zal worden besteed aan de geschiedenis en herdenken. Tijdens het congres zal ‘de geur van 1672’ worden onthuld.

Het middagdeel zal in het teken staan van recent (historisch) onderzoek naar ontwikkelingen gedurende het Rampjaar maar dan kunnen deelnemers ook kennis nemen van evenementen en activiteiten die in het herdenkingsjaar georganiseerd worden door middel van presentaties of workshops.

Aanmelden?

Stuur een e-mail naar info@knhg.nl!

Opmerkingen

© KNHG 2022 Website: Code Clear