Historicidagen 2022 – Nieuwe oproep tot bijdragen geopend!

Het indieningsformulier voor bijdragen voor de Historicidagen 2022 is opnieuw geopend. Dien uw bijdrage in en denk actief mee over de betekenis van Grenzeloze Geschiedenis! Deze editie wordt van 25 tot en met 27 augustus 2022 georganiseerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deel uw expertise, projecten en ideeën en stuur vóór 1 februari 2022 een voorstel van max. 500 woorden naar de Programmacommissie. Dat kan individueel, maar ook namens een (werk)groep of organisatie. Jonge historici worden nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen. Een bijdrage tijdens de Historicidagen 2022 kan drie vormen aannemen: Spreading the News SessionsOpinions without Borders en Crossing Border Sessions. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende soorten sessies.

Dien hier uw bijdrage in

Let op: lees eerst de onderstaande spelregels voordat u een bijdrage indient!

De spelregels voor het indienen van een bijdrage

  • Indienen kan vanaf 1 november 2021 tot 1 februari 2022
  • Indienen kan individueel, als groep of als instelling
  • Samenwerking tussen historici vanuit verschillende achtergronden en perspectieven geniet de voorkeur
  • Vernieuwende presentatievormen hebben een streepje voor
  • Indienen kan alleen via deze opengestelde link, e-mails met voorstellen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen
  • Alle sprekers moeten zich registreren als deelnemers en worden ook geacht deelnamekosten (sprekerstarief) te betalen. Organisatoren worden vriendelijk verzocht deelnemers aan hun sessies hierover in te lichten.

De programmacommissie gaat zich na de deadline buigen over de ingediende voorstellen. Zij maakt op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie. De Programmacommissie kan bijdragen afwijzen of vragen om aanpassingen.

Voor de meest actuele informatie over de Historicidagen 2022, bekijk de website.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear