Algemene Ledenvergadering KNHG – 12 November 2021

Het bestuur van het KNHG nodigt alle KNHG-leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De ALV vindt plaats tijdens het Jaarcongres Wereldburgerschap in beweging: in geschiedenis, erfgoed en onderwijs op 12 november aanstaande.

Graag vragen we uw speciale aandacht voor twee punten op de agenda: de statutenwijziging en de bestuurssamenstelling. Er vindt een grote bestuurswisseling plaats. Maar liefst zeven bestuursleden nemen afscheid van het KNHG-bestuur, zeven nieuwe leden worden voorgedragen aan de ALV.

Locatie: Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag

Tijd ALV: van 13.00-14.00 uur

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het Jaarcongres? Doe het snel via info@knhg.nl.

Hiernaast treft u de agenda en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering aan.

Opmerkingen

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear