Even voorstellen… Willem Noordink

Willem Noordink

Mijn naam is Willem Noordink, en ik ben afgelopen maand begonnen als onderzoeksstagiair bij het KNHG. Komende tijd ga ik mij bezighouden met het samenstellen van een onderzoeksdossier over het hedendaags hergebruik van wetenschappelijk werk van historici. Dit is een complex en gevoelig onderwerp dat bovendien, mede in een wereld waarin open science steeds belangrijker wordt, steeds meer in de belangstelling staat. Dit project doe ik samen met Sarah van der Zeijden. 

Afgelopen jaren studeerde ik Filosofie en Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hoewel mijn interesses erg uiteenlopen, heb ik een terugkerende voorliefde voor verschillende meta-historische, wetenschapsfilosofische en methodologische kwesties. In het bijzonder (relatief) nieuwe trends in de geschiedschrijving, zoals het groeiende aandeel van oral history en een hernieuwde focus op persoonlijke documenten, wekken mijn interesse.

Ik kijk erg uit naar de komende maanden bij het KNHG en in het bijzonder naar het onderzoek dat we mogen doen. Binnen het KNHG tref ik een leuke werkomgeving en ons onderzoek daagt uit tot het ontwikkelen van een uitgebreid netwerk.

Voor vragen, opmerkingen of reacties ben ik via e-mail bereikbaar.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear